Om vi inte förändrar, vad gör vi då?

Förändringsarbete Det är väl ett konstigt begrepp egentligen – förändringsledning. Handlar inte ledning alltid om utveckling och därmed också förändring? Och om man som ledare inte utvecklar och förändrar, vad håller man då på med? Stagnation är ju inte ett roligt tillstånd.

Om vi inte förändrar, vad gör vi då?

De bästa förändringsledarna jag själv mött eller haft som chefer under åren, är de som framförallt varit tydliga ledare. Det tydliga ledarskapet överskuggar allt, anser jag. Är du som ledare inte tydlig, spelar liksom de andra förmågorna inte speciellt stor roll. Du kan vara expert i förändringsledning och kunna allt om människor i olika förändringsfaser men kan du inte vara tydlig med varför vi gör förändringen och vägen dit så spelar det ingen roll.

Jag har själv haft förmånen att arbeta i energibranschen och i en koncern som genomgått och fortfarande genomgår en stor förändringsresa. Kunderna har blivit mycket mer medvetna och ställer därmed högre krav på oss och på de politiker som beslutar om regelverk för våra marknader. Förnybar energi är idag en självklarhet och vi behöver hela tiden se över arbetssätt och jobba smartare. Funktioner skapas, delas upp eller läggs ner. Funktioner som legat i Sverige placeras i andra länder eller vice versa. För att möta den nya energimarknaden delar vi nu upp Eon i två delar. Eon som kommer fokusera på förnybar energi, innovativa kundlösningar och distribution av el genom bland annat smarta elnät. Uniper som kommer fokusera på konventionell elproduktion samt olje- och gasutvinning.

Och mitt i allt detta finns alla förändringsledare. Jag möter dem varje dag och jag är en av dem. Vi ser olika ut men har alla samma uppdrag – leda och stötta i förändring. En del vill agera snabbt, andra är mer eftertänksamma. En del älskar när det är rörigt och de står inför stora förändringar, andra kanske känner sig lite stressade och rädda. Den tydliga ledaren vågar prata om förändringen, inte bara om allt det som man känner till utan också om det som man ännu inte vet något om.

Jag kommer att tänka på en förändringsresa jag själv ledde som innebar nedläggning av ett kontor och flytt av kompetens från detta kontor till andra kontor i andra delar av Sverige. Jag lärde mig hur viktigt det var att kommunicera även när man inte hade någon ny information. Varje vecka skickade jag mail till alla om vad som skett under veckan och var det en fas då jag egentligen inte hade mycket nytt att kommunicera så meddelade jag det. Jag var öppen med själva processen och skrev även egna reflektioner kring denna. Jag fick oerhört positivt gensvar från medarbetare, kommentarer på mail eller i korridoren kring det jag skrivit, och plötsligt pratade alla på ett konstruktivt sätt om förändringen som pågick.

Jag avslutar min krönika med ett uttalande från Sonny i filmen Hotell Marigold, något att tänka på i alla förändringsresor: ”Everything will be all right in the end… if it’s not all right then it’s not yet the end.”

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.