Omfattande enkätstudie belyser egenföretagares utsatthet

Arbetsmiljö Forskare vid Mittuniversitetet har analyserat 35 000 svar från en europeisk enkät, och tittat på hur egenföretagare upplevde sin livstillfredsställelse under inledningen av pandemin. När man jämförde svaren med hur anställda personer svarade var resultatet slående.

Omfattande enkätstudie belyser egenföretagares utsatthet
Cirka 35 000 enkätsvar analyserades. Foto: StockAdobe

Mikael Nordenmark är professor i rehabiliteringsvetenskap vid Mittuniversitetet, och en av forskarna som har analyserat enkäten. Han tycker att bilden är logisk.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Resultaten antyder att pandemin generellt har slagit hårdare mot egenföretagare än anställda. Egenföretagare uttryckte mer oro kopplat till sitt arbete och uppgav att den ekonomiska situationen försämrats i större utsträckning, vilket är huvudorsaker till att egenföretagares livstillfredsställelse försämrades mer än vad den gjorde för anställda.

Varannan egenföretagare uttryckte oro kopplat till sitt arbete medan bara drygt en fjärdedel av de anställda upplevde samma oro. Egenföretagarnas oro handlade bland annat om försämrad ekonomi, men också oro för att tvingas säga upp personal och försätta andra i en tuff situation.

Analyserna baserades på 35 000 svar från Eurofounds onlineundersökning ”Living, Working and COVID-19” som genomfördes mellan april och juni 2020 i 27 EU-länder. Resultaten från analyserna publicerades nyligen i en artikel i tidskriften International Journal of Environmental Research and Public Health.

Forskarna konstaterar också att resultaten belyser behovet av stöd från en rad organisationer, däribland statliga myndigheter, företagsorganisationer och företagshälsokonsulter för egenföretagare under och efter pandemin.

Studien visade att egenföretagare i Sverige och norden generellt klarade sig bättre är egenföretagare i övriga Europa. Också det har en tydlig förklarar menar Mikael Nordenmark.

– Sannolikt har de omfattande stödpaketen och det generella välfärdssystemet i norden underlättat anpassningen till de påfrestningar som pandemin inneburit.

Tror du att pandemin har inneburit något positivt för egenföretagare och i sådana fall vad för något?

– Pandemin har inneburit stora svårigheter för många egenföretagare men något positivt att ta med sig kan vara att en relativt stor andel, med hjälp av olika stödinsatser, lyckats tämligen väl med att anpassa och omvandla sin verksamhet så att man kunna ta sig igenom pandemin.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste