Omorganisering skadligt för hälsan

I en avhandling från Karolinska institutet presenterar Hugo Westerlund hälsokonsekvenserna av arbetsmarknadens förändringar under 1900-talet i Sverige. Slutsatserna han drar är att hälsan påverkas negativt av stora omorganisationer på arbetsplatsen, inte bara nedskärningar utan även vid andra förändringar som kraftiga personalökningar. Avhandlingen har titeln Hälsoförändringar på en arbetsmarknad i förändring och där konstateras också att även om arbetslöshet har negativa hälsokonsekvenser så kan personer som har dåliga arbeten och långvariga hälsoproblem få bättre hälsa av att sluta arbeta.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.