Omsorgschefers krav och roll under lupp

Forskaren Marie-Louise Österlind har skrivit en doktorsavhandling om chefer i en kommunal omsorgsorganisation. Tanken är att resultatet ska kunna lösa problem kring chefsrollen.

Omsorgschefers krav och roll under lupp

Avhandlingen ”Att gestalta och omgestalta sitt ledarskap: verksamhetsnära chefer inom kommunal omsorgsverksamhet reflekterar över chefsroll och arbetets innehåll” visar att chefsrollen för chefer som jobbar inom omsorgen är minst sagt komplex.

– Cheferna vill vara omtyckta av sin personal och värna om dem, liksom om sina vårdtagare och sina chefskollegor i ledningsgruppen. Men det omsorgsfulla chefsidealet utmanas ofta och hotas av oklarheter, komplexitet, motsägelser och konkurrerande ideal, säger Marie-Louise Österlind.

I forskningsprojektet har hon låtit olika chefer i en kommunal omsorgsorganisation reflektera över sina arbetsuppgifter, om chefsrollen och de olika krav som ställdes på dem från olika håll. De fick också skriva individuella dagboksanteckningar och diskutera dessa under chefsträffar.

Forskningsresultaten är tänkta att kunna hjälpa fler chefer och ligga till grund för vidare diskussioner om vilka lösningar man kan hitta på de problem som finns i organisationerna.

– En förbättrad arbetssituation för cheferna leder också till positiva effekter för verksamheten, brukarna och personalen, säger Marie- Louise Österlind, som inom kort försvarar sin avhandling vid Högskolan i Kristianstad.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste