Onödigt arbete leder till stress och ohälsa

Hälsa Ineffektivitet, stress och psykisk ohälsa är några av de konsekvenser som onödiga arbetsuppgifter kan leda till. Det visar nya studier från både Danmark och Sverige.

Det finns en koppling mellan en persons jobb och dess självkänsla. När vi måste utföra uppgifter som vi inte tycker har med vårt jobb att göra, påverkas till exempel självkänslan. Detta är teorin bakom den nya danska studie som visar på ohälsa vid onödiga arbetsuppgifter.

I studien har 1350 socialarbetare och anställda inom vården under sex års tid har fått svara på frågor om sitt arbete och sin hälsa. Resultaten visar en tydlig koppling mellan onödiga arbetsuppgifter och upplevelse av stress, psykisk ohälsa, ineffektivitet och en ökad mängd stresshormon i kroppen. Forskarna vid danska Nationellt forskningscentrum för arbetsmiljö, som gjort studien, såg också ett samband över tid mellan onödiga arbetsuppgifter och en ökad psykisk ohälsa – ett samband som var starkare för personer som från början bedömde sin psykiska hälsa som sämre.

Även i Sverige har liknande studier genomförts. Eva Bejerot, docent i arbetsvetenskap vid Stockholms universitet, har undersökt läkares upplevelse av onödiga arbetsuppgifter och kopplingen till stress, och nyligen gjordes samma studie baserad på skolledares och lärares upplevelser. Läkarstudien visade att risken för utmattning var fem gånger större för dem som ofta hade uppgifter de upplevde som oskäliga, det vill säga uppgifter som ligger utanför yrkesrollen och som egentligen borde göras av någon annan. I skolans värld visade sig de onödiga och oskäliga arbetsuppgifterna ännu mer frekventa – andelen lärare som upplevde sig ha sådana arbetsuppgifter var dubbelt så hög jämfört med läkargruppen. Även här fanns en tydlig koppling mellan onödiga arbetsuppgifter och stress och ohälsa.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.