Önskas: Flexibilitet och frihet

Sex av tio egenföretagare anser att de lever sin dröm. Yrket ger flexibilitet och större frihet, vilket lockar mer än möjligheten att tjäna pengar, visar en undersökning från Trygg-Hansa.

– Flexibilitet att styra sin egen vardag motiverar ofta till att starta eget företag. Samtidigt finns det en baksida och man löper risk att bli sjuk eftersom man jobbar för mycket. Orsaken är ofta att man är rädd om de kundrelationer man byggt upp och alltid vill finnas tillgänglig, säger Ing-Marie Gustafsson, chef för kundservice gentemot småföretag på Trygg-Hansa.

Men det goda verkar väga över och fler kvinnor än män anger att de är nöjda med sin arbetssituation.Ytterligare fördelar de anger är att de själva kan bestämma arbetets innehåll, glädjen över sin egen framgång och större arbetsglädje generellt.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.