Öppnare arbetsplats med språk

Bristande kunskaper i svenska kan göra arbetsuppgifterna svårare och skapa slutna medarbetare. Att istället använda språket som ett verktyg i det dagliga arbetet kan bidra till en öppnare arbetsplats.

Det hörs ett tyst mummel, små skratt och språkfrågor som besvaras när Kvalitetsmagasinet hälsar på hos Skoga äldrecentrum. För tillfället sitter nio deltagare från tre olika nationaliteter runt ett bord och arbetar med skriv- och läsuppgifter i svenska. Sedan september samlas de en gång i veckan under tre timmar för att utbildas i både vård- och omsorg och i svenska. Arbetsplatsen är nämligen med i projektet Språksam som syftar till att skapa en språkutvecklande arbetsplats och hjälpa medarbetare som har svenska som andraspråk.

Det är dags för högläsning och Monika Lundberg, som till vardags arbetar som språklärare på SFI, Svenska för invandrare, rättar till något uttal och manar på nästa deltagare att ta över läsningen. En av deltagarna ställer en fråga och flera upprepar ordet besked innan de läser vidare.

Handlar om att våga

På plats är också Anne-Lie Herrstedt som arbetar som vårdlärare på Medlearn. Tillsammans med Monika Lundberg planerar hon utbildningen utifrån verksamhetens och deltagarnas behov.

– Vi använder nästan ingen kurslitteratur utan fokuserar på det som deltagarna ska kunna i sitt dagliga arbete. Det kan handla om allt från att ha kontakt med anhöriga till att skriva mötesprotokoll och få insikt i lagarna, berättar Anne-Lie Herrstedt.

I Stockholms län har majoriteten av dem som arbetar inom vård och omsorg med funktionshindrade och äldre inte svenska som modersmål. På Skoga äldrecentrum är det 19 personer, uppdelade i två grupper, som är med i projektet. De flesta har arbetat länge inom vården men är på olika nivåer när det handlar om kunskap i svenska språket. Därför är tanken att varje deltagare får en individuell plan att jobba efter. Detta kan exempelvis vara att våga anteckna mer på möten och alltså träna på skrift medan andra vill veta mer om sjukdomar och lära sig vanliga benämningar.

Men det är just att våga som deltagarna Dereje Dadi och Hikmat Ibrahim anser är det viktigaste delen.

– Det är stor skillnad från förut och nu. Förut kanske man blev tveksam, nu är det lättare att våga fråga, säger Dereje Dadi.

– Dessutom vågar man prata och skriva mer, tillägger Hikmat Ibrahim.

Båda är utbildade vårdbiträden och har jobbat på Skoga äldrecentrum i åtta respektive tio år.

Enligt Hikmat Ibrahim är den muntliga delen enkel medan den skriftliga dokumentation som arbetat kräver är svårare. Det är också det som hon tycker att hon lär sig på utbildningen och får mycket hjälp med. Ibland frågar hon också kollegor eller använder ett lexikon.

Även Skoga äldrecentrums verksamhetschef Mia Thorn-Lundqvist pekar på att det är viktigt att våga fråga.

– Det känns så fantastiskt att utbildningen redan har gett resultat. Idag kommer alla med penna och papper till möten och vågar fråga om det är något som de inte förstår. Det har helt enkelt blivit en öppnare arbetsplats.

Skämt och sång

Monika Lundberg och Anne-Lie Herrstedt är ibland med deltagarna ute i verksamheten. Detta eftersom utbildningen är en möjlighet till validering men också för att se deltagarnas praktiska kunskaper.

– Jag lär mig också mycket. En dag när jag var med en deltagare så stod en boende med sin rollator och sa ”tuta och kör” men deltagaren som blockerade rollatorn flyttade sig inte. Exempelvis är skämt viktigt att förstå för att kunna få bättre kontakt med de boende, säger Monika Lundberg.

Ett annat exempel är att oroliga demenspatienter blir lugna av att höra sång. På vissa träffar lär sig därför deltagarna sånger som de boende känner till.

– Det handlar helt enkelt om kunskaper i det språk som behövs på arbetsplatsen, förklarar hon.

För att utbildningen inte bara ska handla om en träff i veckan under drygt ett år, utan bli en långsiktig satsning för en språkutvecklande arbetsplats agerar två medarbetare språkombud på arbetsplatsen. De är utbildade i hur man stöttar någon som lär sig svenska, språk och kommunikation. Förutom att de ska hjälpa deltagarna i det dagliga arbetet, hjälper de chefen och övriga medarbetare att förändra arbetsplatsen till att bli språkutvecklande.

– Jag tror att det viktigaste för att lyckas med den här satsningen är arbetsplatsens inställning och attityd. Vi sår bara frön, menar Monika Lundberg.

Fakta

Språksam:

Språksam är ett projekt som stöds av Europeiska socialfonden. Projektet startade den 15 april 2009 och pågår fram till 2011. Syftet är att stärka språkutvecklingen i omsorgen och skapa språkstödjande miljöer på arbetsplatsen för att stötta den som har bristfälliga kunskaper i svenska. Dessutom är tanken att utveckla nya pedagogiska metoder i samverkan mellan arbetsplats, Komvux och SFI (svenska för invandrare).

p>24 arbetsplatser och 300 deltagare inom äldreomsorgen och omsorg om funktionsnedsatta i Stockholms län, medverkar.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.