Orättvisa på jobbet kan skada hälsan

Arbetsmiljö Att uppleva rättvisa på jobbet är viktigt för hälsan. Men som chef är det inte alltid lätt att behandla alla anställda på ett rättvist sätt och det kan kosta mycket energi att göra det.

Constanze Eib vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet har i sin avhandling studerat hur rättvisa påverkar hälsan hos både chefer och anställda.

Hennes studier visar att anställda som upplever orättvisa på jobbet har svårt att släppa jobbrelaterade tankar, vilket är en riskfaktor för att utveckla sjukdomar och försämrad hälsa. Extra känsligt är det för personer som upplever att de själva inte kan påverka händelser.

Men chefers rättvisebeteende påverkar även deras egen hälsa, fast på olika sätt beroende på vilken typ av rättvisa det handlar om. De chefer som uppgav att de försökte behandla sina anställda på ett särskilt respektfullt och hövligt sätt skattade själva sin hälsa högt. De chefer som angav att de beter sig på ett informativt rättvist sätt och bland annat tar sig tid att förklara och ge information i god tid visade sig däremot ha sämre självskattade hälsa och sömn.

– Nästa steg inom det här forskningsområdet är att utveckla handlingsstrategier för anställda så att orättviseupplevelser blir mindre ohälsosamma, samt interventioner för att göra det enklare för chefer att bete sig på ett rättvist sätt, säger Constanze Eib.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.