Ordning på begreppen

Benchmarking, Bostonmatrisen och BPR – begreppen inom management är många. I takt med att allt fler får managementansvar blir det allt viktigare att reda ut begreppen. Kommunikationen inom management försvåras också av att begreppen saknar allmänt kända definitioner.

Detta ska författarna Bengt Karlöf och Fredrik Helin Lövingsson råda bot på. I boken Management från A till Ö förklarar de 150 vanligt förekommande begrepp och modeller.

– Det finns mycket att vinna på att reda ut begreppen. När vi inte är överens om vad vi menar blir vi omedvetet otydliga och organisationen tappar i effektivitet. En framgångsrik ledare behöver kunna kommunicera affärsmål och strategier och vara säker på att budskapet uppfattas som det är tänkt, säger Bengt Karlöf.

Boken är utgiven på SIS Förlag.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.