Organisationer, samhälle och globalisering.

Förändring beskrivs i denna bok som ett samspel mellan parallella processer av tröghet och förnyelse. I spänningen mellan dessa skapas ett tätare samhälle med både välkända och nya inslag. Nya organisationer tillkommer mellan eller vid sidan av de gamla, och nya relationer mellan organisationer uppstår. Det gör att landskapet lokalt kan bli mer varierat, men denna variation tenderar att bli likadan i många delar av världen.

I boken redovisas tio fallstudier av nya och innovativa organisationer. Det är fem företag, bland annat Ikea och Metro, samt fem frivilligorganisationer, däribland Anonyma Alkoholister och Miljöpartiet.

Boken är skriver av Göran Ahrne och Apostolis Papakostas och ges ut på Studentlitteratur.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.