Organisationsteori – Moderna, symboliska och postmoderna perspektiv

Denna grundbok i organisationsteori har som utgångspunkt tre olika perspektiv – det modernistiska, det symboliskt-tolkande och det postmoderna. Författaren vill visa hur man genom att använda dessa olika perspektiv kan öka förståelsen för hur organisationer fungerar. Boken är uppbyggd kring ett antal grundläggande begrepp, till exempel kultur, teknologi och social struktur, vilka används för att beskriva organisationer.

Detta är en omarbetning av den tidigare svenska utgåvan.

Författare är Mary Jo Hatch och boken ges ut av Studentlitteratur.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.