Organiseringens historia

En ny bok tar dig med genom organisationsteorins krokiga resa från merkantil verksamhet till dagens it-intensiva arbete i verksamheter.

Boken Organisation och organisering är en grundläggande bok om organisationsteori som kan lämpa sig för den som vill ha en grundlig introduktion till ämnet. Boken vill ge en historisk överblick över fältet för organisationsteori och riktar sig såväl till forskare och studenter som praktiker.

Författarna bjuder inte bara på det som varit utan beskriver även de senaste organisationstrenderna och försöker spå framtidens.

Boken ges ut av Liber och är skriven av Eriksson-Zetterquist, Kalling och Styhre.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.