Oro bland fordonstillverkare leder till nya principer

Lean Teknikbolaget ABB:s globala undersökning Automotive Manufacturing Outlook Survey visar att oron för försörjningskedjan leder till större lagerhållning, vilket är ett steg bort från just-in-time-strategin som går ut på att producera och leverera varor i precis den mängd och vid den tidpunkt som de behövs.

Oro bland fordonstillverkare leder till nya principer
Just-in-time byts till just-in-case. Foto: StockAdobe

Störningar i försörjningskedjan och ökande materialkostnader får den globala fordonsindustrin att omvärdera principerna för lean-tillverkning. Det visar den nya undersökningen som har gjorts av ABB och branschtidskriften Automotive Manufacturing Solutions Robotics. Omställningen från just-in-time tilljust-in-case strategier leder till att tillverkarna håller ett större lager som en garanti utifall oplanerade störningar uppstår.

Undersökningen visar också hur tillverkarna gör volyminköp av råvaror för att begränsa exponeringen för störningar i andra delar av försörjningskedjan, samtidigt som man arbetar med ett bredare nätverk av leverantörer för att säkerställa en tillräcklig tillgänglighet på delar.

Deltagarna i studien utgjordes av olika globala industriexperter som fordonstillverkare, leverantörer och ingenjörer. Nästan två tredjedelar (62 procent) av respondenterna nämner den fortsatta oron för försörjningskedjan när de ombads välja de tre största utmaningarna inom fordonstillverkning, medan 41 procent nämnde effekterna av prisökningar på material och komponenter och 31 procent pekar på ökande arbetskraftskostnader och brist på arbetskraft.

ABB:s undersökning innefattade närmare 600 globala branschexperter, från fordonstillverkare till alla nivåer inom ledning, konstruktion och andra specialister runt om i fordonsindustrin.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.