Otydlig styrning stressar chefer

Offentlig verksamhet Mellanchefer i kommuner stressas av överlappande styrsystem. Ofta upplevs uppgifterna som orimliga eller onödiga. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.

Kundorientering, resultatuppföljning, lagstiftning, miljömål, benchmarking, budget i balans, professionella omdömen, samverkan och brukarinflytande. Det är ett komplext styrningslandskap som kommunala chefer på operativ nivå måste handskas med. Många vill vara med och utöva inflytande över verksamheten och ofta lämnas chefen ensam med att prioritera bland otydliga och ibland motstridiga mål.

Lisa Björk, som nyligen färdigställt sin avhandling om kommunala chefers arbetsvillkor, menar att chefer som arbetar i organisationer med otydlig styrning måste handskas med arbetsuppgifter som upplevs som orimliga och onödiga, och att de gör det i högre grad än kollegor i organisationer med tydlig styrning. Detta kan i sin tur leda till stress och missnöje med den egna insatsen.

– Jag har pratat med chefer som måste rapportera in uppgifter till tjugo olika digitala uppföljningssystem, chefer som själva får ta itu med toaletthaveri eftersom vaktmästarfunktionen är utlokaliserad, eller som måste lägga in en order i ett datasystem innan de kan hämta sig en penna i förrådet. De uppgifterna upplevs så klart som påfrestande i en redan pressad arbetssituation, säger Lisa Björk.

Avhandlingen visar också att chefer inom traditionellt kvinnodominerade områden, såsom vård/omsorg och förskoleverksamhet, bedömer de organisatoriska förutsättningarna som sämre än vad chefer gör inom traditionellt mansdominerade områden, exempelvis gymnasieskola och teknisk verksamhet.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.