Otydlighet hinder för distansarbete

Arbetsmiljö Allt fler jobbar i öppna kontorslandskap. Samtidigt vill en majoritet av svenskarna helst ha eget rum på kontoret. Många föredrar också att jobba hemifrån, men det är inget som uppmuntras av ledningen.

Otydlighet hinder för distansarbete

Den nya Work Life-undersökningen från Manpower visar att de flesta svenskar, 52 procent, föredrar att arbeta på kontoret i eget rum. Näst vanligast är att man vill arbeta i ett större rum på kontoret med två till sex arbetsplatser.

Det tredje mest populära alternativet är att jobba från ett hemmakontor.

Osäker på ledningens inställning

Även om hemmakontoret är en relativt populär arbetsmiljö, tillbringar svensken i praktiken inte så många timmar där, enligt undersökningen. Av dem som kan arbeta på distans lägger den största gruppen, 41 procent, bara mellan en till fem timmar på hemmajobb en genomsnittlig vecka.

En förklaring till det förhållandevis låga intresset för distansarbete kan vara att många är osäkra på vilken inställning deras arbetsgivare har. Nästan en tredjedel, 32 procent, vet inte hur arbetsgivaren ser på att man arbetar på annan plats än kontoret under ordinarie arbetstid. Något fler, 35 procent, svarar att distansarbete är tillåtet, men att det inte uppmuntras av ledningen.

– Arbetsgivaren bör ha tydliga riktlinjer kring vad som gäller för distansarbete och se till att alla känner till dem. Otydlighet kring distansarbete kan leda till att de som väljer att jobba hemifrån känner sig ifrågasatta och misstänkliggjorda, säger Monica Längbo, HR-direktör på Manpowergroup.

Diagram Favoritarbetsplatsen - här vill svenskarna helst jobba

Fakta

Om undersökningen

Manpower Work Life är Sveriges största arbetslivspanel med närmare 20 000 personer som regelbundet får svara på aktuella frågor om arbetslivet. Den senaste undersökningen genomfördes under januari 2015 och omfattar anställda, egenföretagare, arbetssökande och studenter. 3 105 personer har svarat på frågorna om favoritarbetsplatsen och distansarbete.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.