Överskattat system för ekonomistyrning

Spridningen och effekterna av kalkylmetoden Activity-Based Costing, ABC, är överskattade. Det visar en ny avhandling vid Linköpings universitet.

ABC utvecklades i USA i början av 1990-talet som svar på kritiken av dåvarande metoder för produktkalkylering. ABC sågs som lösningen på problemet, eftersom det erbjöd mer av mätbarhet och synlighet.

Henrik Nehler vid forskarskolan IMIE, Linköpings universitet, menar att ABC ett överskattat system. Han har kommit fram till att ABC inte hade fått särskilt stor spridning i Sverige och för de företag i Sverige som använder ABC fullt ut fungerar det bäst om man inte driver det för långt.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.