Övertorneå mäter medborgares mående på prov

Förbättringsarbete 200 medborgare har gått med på att ranka sitt mående varje vecka i sex månader. Övertorneå hoppas kunna skapa belägg för hur det är att bo i kommunen.

Övertorneå mäter medborgares mående på prov
Foto: Lisa Björk/ Linnéa Isaksson

”Hur var din vecka?”

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Sedan den första september svarar cirka 200 frivilliga deltagare i Övertorneå på den frågan. De ska ranka sin upplevelse efter en tregradig skala; grönt, gult eller rött. Grönt är bra och rött är dåligt. Initiativet kommer från North Sweden Green Deal, ett regionalt projekt som är till för att möta den samhällsomvandling Norrbotten står inför. När Övertorneå fick frågan om att testa pilotprojektet var svaret ett solklart ja.

– Vi tyckte det lät intressant! När vi marknadsför kommunen så säger vi att det är bra att bo i Övertorneå, men hur vet vi det? Det här blir ett sätt att fånga medborgarnas upplevelse, säger Anna Andersson är kommundirektör i Övertorneå.

”Någon måste ta ansvar”

Anna Andersson mejlade cheferna inom kommunen, och näringslivsstrategen hörde av sig till ett antal lokala företag för att hitta potentiella deltagare. Till slut ställde ett tiotal bolag, fyra kommunala enheter, kommunchefer och en idrottsförening upp.

– Såvitt vi vet har detta aldrig gjorts inom en kommunal organisation, eller inom ett angivet geografiskt område, säger kommundirektören.

200 svarande – vad kan det säga om befolkningen i stort?

– Det här är ju som sagt en pilot. Det ger oss en indikation och en trend över tid. Förhoppningen är att man ska må bättre över att reflektera hur man mår.

Vems jobb är det att fånga upp det eventuellt dåliga måendet?

– Det är just av den här anlednignen som vi valt att testa projektet i en mindre skala. Det blir ett tillfälle för exempelvis mig som chef att se hur mina medarbetare mår, och att avsätta tid för att fånga upp det dåliga. Det måste finnas en kontaktperson som tar ansvar, säger Anna Andersson.

Om

North Sweden Green Deal

North Sweden Green Deal (NSGD) är ett initiativ för att säkerställa en hållbar samhällsomställning. Det övergripande målet är ökad inflyttning till Norrbotten. Projektet stöttar Norrbottens 14 kommuner i arbetet med att bygga upp mottagarkapacitet och attraktionskraft för att regionen ska växa med fler invånare. Projektet har varit banbrytande genom att arbeta med innovativa processer och metoder för att söka nya vägval och förändrade arbetssätt, där användarens behov och drivkrafter står i fokus. Vi kallar detta för en social innovation.

Data med syfte

En stor del av kvalitetsutveckling är att arbeta faktabaserat, och att utgå från relevanta data för att kunna analysera och förbättra verksamheten. En av de viktigaste uppdragen för en kommun är att bidra till invånarnas livskvalitet, men det är svårt att mäta vilken påverkan kommunala satsningar har på befolkningens mående. Kommundirektör Anna Andersson säger att det inte kommer att dras några slutsatser från pilotprojektet, men att resultatet kan komma att bli en indikator.

– Tillsammans med regionen ska vi analysera och utvärdera om det fungerar, och om det går att skala upp. Alla har bra och dåliga veckor, men om vi mår bra så blir det mer attraktivt att bo här, säger Anna Andersson.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.