Oxelösund flyttar in

Förbättringsarbete För att hitta nya lösningar på gamla problem krävs nya radikala metoder. I Oxelösunds kommun har en annorlunda lösning för att se de äldres behov blivit ett lyft för både boende och medarbetare.

För ett och ett halvt år sedan hade Oxelösund problem inom äldreomsorgen. De boende på särskilda boenden var inte nöjda, och trots insatser av olika slag blev det ingen skillnad. Kommunen valde då att gå med i ett Vinnovafinansierat projekt initierat av Sveriges kommuner och landsting för att testa och använda metoden tjänstedesign.

Metoden går ut på att involvera både brukare, anhöriga och medarbetare i arbetet med att utforska problemen, för att sedan kunna hitta de innovativa lösningarna.

Genom intervjuer med boende och anhöriga, praktik på äldreboenden samt närstudier av verksamheten fick man fram fyra viktiga insikter:

  • De boende upplevde maktlöshet, de ville inte vara till besvär och tyckte synd om den stressade personalen.
  • Det fanns en brist på aktivitet, de aktiviteter som fanns var av typen konsumerande.
  • Personalen såg få möjligheter att utveckla verksamheten.
  • Nya som flyttade in blev väldigt snabbt institutionaliserade.
  • Eftersom den första tiden är avgörande för för att få en bra start valde de att fokusera på att jobba vidare med inflyttningsprocessen.

Snabbt insåg de att nyckeln för en bra inflyttning är att lära känna den boende. Och lösningen blev en variant på tv-serien Berg flyttar in – att helt enkelt flytta in hos den som ska flytta till boendet och verkligen lära känna personen.

Idèn testades av enhetschefen Brigitta Hell, som flyttade in till Berit och fick ta del av hennes drömmar, erfarenheter och dolda talanger. En övernattning på Berits soffa gav mycket mer än de gamla formulären och checklistorna någonsin kunnat ge – en bild av hela människan. När Berit flyttade in på boendet fick hon ta hand om blommorna, vilket var ett av hennes stora intressen.

”Vi flyttar in” har nu blivit en framgångsrik modell för att ta tillvara på en persons resurser och behov, innan hen flyttar in på ett särskilt boende. Sättet att jobba med brukarinvolvering har dessutom gett medarbetarna ny energi i förbättringsarbetet.

– Brukarinvovering fungerar för att det berör på ett sätt som siffror inte gör. Det går rakt in i hjärtat och påverkar kultur och värderingar på ett påtagligt sätt, säger Catharina Fredriksson, kommunalråd i Oxelösund.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.