På Doberman är alla delaktiga

Alla medarbetare på webbyrån Doberman bjuds in att påverka företagets verksamhet.
– Delaktighet hjälper oss att skapa den bästa arbetsplatsen, den som vi tillsammans vill arbeta på, säger byråchef Maria Nohlström.

Doberman listades av Alecta som en av Sveriges tio bästa arbetsplatser 2006. Webbyrån, som arbetar med digital design och tjänsteutveckling, har tagit ett helhetsgrepp om delaktighet och psykosocial arbetsmiljö.

På en webbyrå är en kreativ miljö och de enskilda anställdas välmående nycklar till ett väl utfört jobb och nöjda kunder. När Kvalitetsmagasinet besöker Doberman i de nyinflyttade lokalerna på Münchenbryggeriet i Stockholm är atmosfären av kreativitet och välmående mycket påtaglig.

Det är ljust och luftigt och stora väggytor har tagits i anspråk för att kunna skissa på vilda idéer.

– Vi har verkligen jobbat med de nya lokalerna för att främja kreativitet. Vi ville ha stora väggar att skriva på så att man kan komma igång där man står, istället för bara en whiteboard i ett hörn, berättar Maria Nohlström.

Delaktiga fullt ut

Men på Doberman är det inte den fysiska arbetsmiljön som är fokus för arbetsmiljöarbetet som det lätt kan bli. Att den fysiska arbetsmiljön är tilltalande är snarare en följdverkan av satsningen på delaktighet. Ett litet ord i byråchefens berättelse gör den stora skillnaden – ordet ”vi”.

De anställda är delaktiga fullt ut och kan ge synpunkter på företagets allra viktigaste beslut. Viktiga frågor vrids och vänds på under måndagsmötena. Synpunkter och förslag kring företagets budget och kommande satsningar är välkomna. Givetvis kan inte alla få gehör för satsningar som kostar pengar, men alla får komma till tals i en dialog.

Ett annat sätt att fördela ansvar och öka delaktigheten är att en plats i ledningsgruppen roteras mellan de anställda som är intresserade.

– Vi prövade oss fram en period, två, tre månader kändes för kort för att sätta sig in i arbetet, sex månader gav för lite rotation. Nu tycker vi att fyra månader känns lagom, berättar Maria Nohlström.

”Får inte bli en belastning”

Två personer är inte intresserade av att sitta i ledningsgruppen. Något som inte ses som ett problem.

– Det är helt okej att inte vara med, de bidrar på annat sätt. Delaktigheten får inte bli en belastning, man ska inte känna skuld. Man kan vara delaktig ändå, med en storstädning eller att som nu planera för en inflyttningsfest. Diskussionen handlar om vad man känner lust till. Individer är så olika, det någon tycker är pest och pina tycker en annan är ett skönt avbrott i arbetet, berättar Maria Nohlström.

Idag arbetar 32 personer på Doberman, en bra storlek för att arbeta medvetet kring delaktighet och kreativitet tycker Maria Nohlström. En metod som används är att byta arbetsplatser ett par gånger per år.

– Vi tycker att det är ett bra sätt för att lyfta kreativiteten. Det ger oss möjlighet att ha nära kontakt med så många som möjligt, vi kommer varandra närmare och det bidrar till kompetenshöjning.

Självinsikt nödvändig

En stor del av delaktighetsarbetet handlar om öppenhet i samtal. Ärliga samtal underlättas av att alla anställda erbjuds att gå en UGL-kurs, en kurs i utveckling av grupp och ledarskap.

– Kursen syftar till bland annat större självinsikt och insikt i hur man påverkar andra och hur andra påverkar en själv, säger Maria Nohlström.

En god självinsikt behövs. En ny metod som införts är att till exempel att utvecklingssamtalen numera görs i grupp.

– Vi märkte att den traditionella formen med personalledare och en anställd var hämmande. Mycket information stannade kvar i tvåkonstellationen, säger Maria Nohlström.

På Dobermans utvecklingsdagar, som genomförs tre gånger per år för man också nära samtal i grupp. Samtalen handlar inte bara om projekten och det jobb som utförs utan också om hur personalen mår, vad som är roligt och vad som känns tungt. I samtalen diskuteras också hur man är mot varandra på Doberman.

– Vi pratar om hur vi har det tillsammans. Vi levererar bättre och resultatet blir grymmare än om vi har olösta konflikter och ogillar varandra, konstaterar Maria Nohlström.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.