På med ledartröjan!

Finanskris, lågkonjunktur och oro på arbetsmarknaden. Det är inte bara rent årstidsmässigt vi går mot mörkare tider.

Men när hjulen går ner på lågvarv öppnas också möjligheter, inte minst på kvalitetsområdet. Det är nu det är läge att gå in i sin verksamhet och vässa sig ytterligare, att utveckla arbetssätt och engagera medarbetarna att hitta vägar att bli ännu bättre.

I det här numret har vi gjort en djupdykning i kvalitetschefens roll. Tydligt är att det finns en enorm spännvidd när det gäller ansvar, arbetsuppgifter och befogenheter. Det är inte ens säkert att den som har huvudansvaret för kvalitet också har titeln kvalitetschef. I vissa verksamheter är kvalitetschefen främst ansvarig för ledningssystemet. I andra har hon ett bredare ansvar för verksamhetsutveckling i stort. Men klart är att den som har en mer strategisk roll i verksamheten också har större möjligheter att driva kvalitetsarbetet med en större helhetssyn.

Att det finns så stora variationer beror kanske på att kvalitetschefens arbete till stor del påverkas av hur verksamheten ser ut. Men ett problem är att det inte finns en gemensam identitet. Rollen som kvalitetschef är inte en tydlig profession, vilket gör att den många gånger hamnar i en undanskymd position med ett snävt ansvar för ledningssystemet.

Men rollen verkar ändå vara under förändring. Och många, framför allt unga kvalitetschefer, vill lyfta kvalitetsfrågorna till en mer strategisk nivå. När nu de mörka molnen tornar upp sig i horisonten är det kanske dags att kliva fram med ett större självförtroende och peka på möjligheterna som finns i ett kvalitetsarbete som går längre än att förvalta ett ledningssystem.

Genom att jobba smartare och mer effektivt är det inte bara verksamheten som kan komma ur lågkonjunkturen med stärkt position, utan även kvalitetsfrågorna i stort.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste