Palle berättar – Så möjliggör misslyckanden för innovationer

Förbättringsledning Misstag – alla begår vi dem, även om det kan vara svårt att medge. Samtidigt har misstag beskrivits som en del av resan mot framgång, och ofrånkomliga när man försöker skapa något nytt. Palle Lundberg berättar om varför han valde att prisa medarbetares misstag och vilka lärdomar han tar med sig in i sitt nya uppdrag, för att möjliggöra innovation.

Palle berättar – Så möjliggör misslyckanden för innovationer
År 2020 vann ledningsgruppen på vård- och omsorgsförvaltningen utmärkelsen Årets misstag. Foto: Helsingborg stad

Sedan oktober 2022 är Palle Lundberg vd för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), och innan dess var han stadsdirektör i Helsingborg. Även om han har nytt jobb och kontor i Stockholm så bor och pendlar han från staden vars verksamhet han var med och utvecklade under nästan 12 års tid. När han var direktör infördes bland annat utmärkelsen ”Årets misstag”. Det är ett pris som delas ut till medarbetare inom staden som har tänkt nytt – men misslyckats.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Palle Lundberg. Foto: Ateljé Lena

– Vi ville utmana vår kultur och låta våra medarbetare testa nya saker. Det här var runt 2017 då vi, liksom många andra kommuner, stod inför stora utmaningar vad gällde alltifrån miljö, trygghet, ekonomi och demografi. Vi kände att vi behövde tänka nytt och bli mer innovativa, säger Palle Lundberg.

Tanken med utmärkelsen var alltså att få medarbetare att våga komma med nya idéer, stora som små. Palle Lundberg menar att fler vågar bidra om det är okej att misslyckas på vägen.

– Man riskerar aldrig att begå ett misstag om man alltid gör som man brukar, säger han.

Lära sig av misstagen

Palle Lundberg drar ett exempel från ledningsgruppen på vård- och omsorgsförvaltningen som kom på idéen att erbjuda gratis körkortsutbildning till undersköterskor som saknade körkort och cyklade till sina kunder. Tjänsten upphandlades men visade sig vara ointressant för undersköterskorna som föredrog att cykla då det var bra för både hälsa och miljö, samt hjälpte dem att spara tid.

– Det intressanta var inte misstaget, utan lärdomen vi drog utav det. Lärdomen var att man tidigt måste involvera de som förändringen berörs av, säger Palle Lundberg.

För det prisades vård- och omsorgsförvaltningen med 50 000 kronor.

Vilka potentiella faror ser du med att prisa misstag?

– Man ska såklart inte utsätta någon för fara, och inte heller riskera stora summor pengar. Därför finns en modell där idéen först testas i liten skala, säger Palle Lundberg och tillägger:

– I offentlig verksamhet ska man ta det säkra före det osäkra, och såklart ska vi vara rädd om våra skattepengar! Men bakom alla framgångar ligger en massa misslyckanden. Våga testa! Det är kulturen vi vill åt! Det är hemligheten för att ligga i framkant.

Lyckade projekt

Men vad talar för att Helsingborgs initiativ har lett till förbättringar? Enligt Palle Lundberg visar interna mätningar att medarbetarna tycker att stadens ledning har lyckats skapa en kultur där medarbetarna får vara med och testa nya lösningar. Dessutom har staden en webbplats där de visar upp medarbetarinitiativ som hjälpt till att förbättra verksamheten. Just nu listas över 300 innovationsinitiativ.

Ett exempel är AI-assistenten Laiban som används på 75 av Helsingborgs 80 förskolor. Laiban svarar på frågor som ofta förekommer bland förskolebarnen, såsom ”vad blir det för lunch?”, ”vem hämtar mig idag och när?”.

– Idéen kom från en förskolelärare som ville slippa behöva besvara samma frågor om och om igen. Läraren fick möjlighet och stöd att testa sin idé, och eftersom den funkade så spreds Laiban till fler förskolor, säger Palle Lundberg.

Helsingborg stad har en webbplats där de visar upp medarbetarinitiativ som hjälpt till att förbättra verksamheten. Just nu listas över 300 innovationsinitiativ. Foto: Helsingborg stad

Kräver modig ledare

Men självklart räcker det inte att införa en ny utmärkelse för att medarbetare ska känna sig manade att våga testa nya saker. Palle Lundberg visste också att det skulle kräva mycket av honom som ledare, och av alla stadens ledare. Han säger att man måste leva som man lär för att medarbetarna ska med på banan.

– De gör som man gör, inte som man säger.

Därför medger han också när han begår misstag, och försöker att lära sig av dem. Palle Lundberg minns bland annat tydligt när pandemirestriktionerna började lätta och han ville att stadens samtliga medarbetare skulle återvända till sina fysiska arbetsplatser, som innan pandemin.

– Det väckte starka reaktioner. Jag insåg att platsen varifrån man jobbar inte längre var lika viktigt som hur man jobbar, säger han.

Lärdomen resulterade i att Helsingborg öppnade ett kontor i Malmö, eftersom en stor andel av medarbetarna pendlar därifrån.

Ungefär samtidigt som utmärkelsen ”Årets misstag” blev till så bestämde sig också Palle Lundberg för att ägna en fjärdedel av sin arbetstid åt att leta goda exempel på medarbetare som vågade testa nya saker. Regelbundet gjorde han flera verksamhetsbesök och postade om dem på sociala medier – för att belysa vilken typ av kultur som staden eftersträvade. Och de som följer Palle Lundberg på sociala medier vet mycket väl att han har tagit med sig sina sociala medie-vanor i sin nya tjänst som vd för SKR. Regelbundet lyfter han personer som han anser bidrar till att förbättra verksamheten.

Vad mer tar du med dig in i din nya tjänst?

– SKR behöver bli riktigt duktiga på att stimulera innovation. Det ska jag vara med och försöka utveckla och få igenom. Vi står inför många utmaningar, inte minst ekonomiskt och vad gäller personalbrist. Därför behöver vi nya innovationer.

Och hur ska det åstadkommas?

– Det går inte att åstadkomma utan nära dialog med våra medlemmar. Vi ska bli bättre på att stötta varandra med nya metoder och att utbyta erfarenheter, avslutar Palle Lundberg.

Lista

Palles 4 tips för en mer innovativ organisation

  1. Inse att det inte går att planera fram innovation. Man måste våga, testa och göra samt skapa ett klimat som gör innovation möjligt.
  2. Lita på medarbetarnas omdöme och förmåga. Det är viktigt att inte värdera idéerna i ett för tidigt skede. Det skapar lätt en felrädsla.
  3. Ha en tydlig struktur och kultur. Dels för att kunna stötta arbetet som ledare, men dels för att få fler att våga bidra och testa nytt.
  4. Var en förebild. Ledaren måste visa att den vågar testa nya saker. Och våga göra fel!

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.