nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

Så får du ut mer av ditt dokumenthanteringssystem

Det här är en annons
Vikten av ett levande ledningssystem behöver knappast understrykas. Men hur får man ut det mesta av sitt dokumenthanteringssystem, och vilka synergier finns det om man kopplar ihop det med ett system för ärenden?

Så väljer du rätt ledningssystem

Det här är en annons
Att välja rätt ledningssystem börjar med en bra förståelse för digitaliseringens utmaningar. Sedan handlar det om att våga ställa rätt frågor internt för att slutligen landa i ett system som är flexibelt nog att skapa möjligheter för anställda båda i dag och i morgon.
  • Annonskod huvudspalt 1

Interna revisioner –  energipiller eller något ni ’bockar av’?

Det här är en annons
Interna revisioner fyller en viktig funktion i alla ledningssystem och med rätt angreppssätt blir de en riktigt energiinjektion.Det handlar inte bara om bocka av att man uppfyller kraven, ibland behöver man som revisor lyfta blicken. Doris Forsberg, revisionsledare hos DNV GL, ger några tips.

Kvalitets- och miljöchefer vädrar morgonluft med GDPR

Det här är en annons
Den 25 maj träder GDPR i kraft. Många i näringslivet anser att reformen medför lägre produktivitet och lönsamhet. Andra väljer istället att se GDPR som en möjlighet att effektivisera och förbättra verksamheten.

Mastec stärker sin konkurrenskraft genom
Lean by Yourself®

Det här är en annons
Allt fler av den småländska industrikoncernen Mastecs kunder har valt Lean som förhållningssätt. För att kunna stödja dem på ett effektivt sätt, samtidigt som de själva har möjlighet att bli bättre varje dag, har Mastec också valt att applicera Lean anpassat till sina egna förutsättningar.
  • Annonskod för huvudspalt 2

Klara övergången till nya ISO med fokus på rätt saker

Det här är en annons
Fullt upp med övergången till de nya kvalitets- och miljöledningsstandarderna, ISO 9001 och ISO 14001? Du är inte ensam, många företag står just nu mitt uppe arbetet. Vissa områden ger en större utmaning och kräver ett ’omtänk’ jämfört med tidigare versioner av standarderna. Fördelen är att det är här du kan hitta den största förbättringspotentialen.

Så lyckas du med nya
ISO-standarderna

Det här är en annons
De flesta organisationer, stora som små, berörs av nya ISO 9001/14001:2015. Och det räcker inte med att få sin certifiering. För att standarderna ska få verklig effekt måste de implementeras djupare i det strategiska arbetet.

Elektroniska utbildningar
på frammarsch!

Det här är en annons
Under senare år har intresset för elektroniska utbildningar ökat markant. Några av orsakerna är att utbildningen kan genomföras på hemmaplan, att varje kursdeltagare bestämmer sin egen takt samt att kursdeltagare kan repetera utvalda sektioner vid behov.
  • Annonskod för huvudspalt 3

  • Annonskod för Native 2

Klara övergången till nya ISO med fokus på rätt saker

Det här är en annons
Fullt upp med övergången till de nya kvalitets- och miljöledningsstandarderna, ISO 9001 och ISO 14001? Du är inte ensam, många företag står just nu mitt uppe arbetet. Vissa områden ger en större utmaning och kräver ett ’omtänk’ jämfört med tidigare versioner av standarderna. Fördelen är att det är här du kan hitta den största förbättringspotentialen.