nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

Det här är en annons från Analysverkstan

girl-using-laptop
girl-using-laptop

Elektroniska utbildningar
på frammarsch!

Utbildning

Under senare år har intresset för elektroniska utbildningar ökat markant. Några av orsakerna är att utbildningen kan genomföras på hemmaplan, att varje kursdeltagare bestämmer sin egen takt samt att kursdeltagare kan repetera utvalda sektioner vid behov.

Daniel Jonsson, verksamhetsut-vecklare på Analysverkstan AB.

Elektroniska utbildningar går till på det sättet att kursmaterialet finns tillgängligt via en personlig utbildningsportal på nätet. Innehållet består av olika media för att passa flera inlärningsstilar. Varje kurs är uppdelad i lektioner som avslutas med ett kunskapstest för att säkerställa kursdeltagarens kompetens. I kurserna finns dessutom nedladdningsbart material, exempelvis mallar samt tillhörande diplom efter godkänt genomförande.

Strategi för kompetensutveckling

Ett företag som valt att utbilda sin personal via elektroniska utbildningar är Fogmaker International AB. Företaget utvecklar och tillverkar brandskyddssystem för bland annat motorutrymmen. De är marknadsledande i Europa och företaget är placerat i Växjö med ett 50-tal anställda. Fogmaker är certifierade enligt ISO 9001:2015 samt  14001:2015 men arbetar även mot IATF 16949:2016.

Jens Engblom, verksamhetens Kvalitetschef beskriver hur företaget arbetar löpande med kompetenshöjande åtgärder. I samband med certifiering och att verksamheten expanderar, uppstod utbildningsbehov. För att hantera situationen effektivt sökte de bortom de lärarledda utbildningarna och fann fördelarna beskriva ovan och dessutom med direkt tillgång till kunskapen.

Resultatet

Service och tillgänglighet var två viktiga parametrar för oss säger Jens. De elektroniska utbildningarna som köptes in från verksamheten Analysverkstan bidrog till större flexibilitet. Upplägget passade oss bra och kurserna var väl avvägda. Jens tillsammans med kollegorna menar att investeringen varit lyckad för dem. Medarbetarna är nöjda och utifrån kurserna har bra diskussioner uppstått om hur företaget kan utvecklas än mer. Tittar man rent ekonomiskt är valet av elektroniska utbildningar överlägset med andra alternativ. 

Omdöme

Fogmakers personal rekommenderar konceptet med elektroniska utbildningar, det har varit gynnsamt för verksamheten i Växjö. De rekommenderar även Analysverkstan som företag då de uppfyller alla krav och förväntningar som fanns inför deras investering. Utbildningarna som erbjuds håller bra standard och har byggts upp utifrån ett kundperspektiv.

Analysverkstan är en helhetslösning inom området kvalitet. Företaget erbjuder utbildningar, både elektroniska kurser men även lärarledda på plats hos kunden. Vidare erbjuds kostnadseffektiva systemstöd för avvikelsehantering och projekthantering. Företaget tillhandahåller kostnadseffektiva lösningar för analysuppdrag på distans. Slutligen för att ge kunden en helhetslösning erbjuder Analysverkstan även konsultverksamhet där samtliga produkter och tjänster kan knytas samman.

Läs mer om Analysverkstan.

Nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Ökad spänning mellan olika kvalitetsforskning

Forskningen kring kvalitetsfrågor har mognat, enligt en ny avhandling som analyserar 11 000 akademiska publiceringar. Men spänningar mellan olika delar av kvalitetsområdet är oroande och kräver mer dialog, menar forskaren Daniel Carnerud.