Användarvänlighet i fokus för Vitrolifes val av CANEA ONE

Sponsrat av CANEA Ett välfungerande kvalitetsledningssystem är ett måste för företag inom MedTech-branschen. När Vitrolifes ledning letade efter ett nytt elektroniskt kvalitetsledningssystem var det användarvänlighet och stöd för fortsatt tillväxt som var viktigast att ha i åtanke. CANEA ONE var systemstödet på marknaden som bäst matchade önskemålen.

Användarvänlighet i fokus för Vitrolifes val av CANEA ONE
Heart

Om Vitrolife

Vitrolife är ett multinationellt företag inom MedTech-branschen med kunder över hela världen. Företaget erbjuder tjänster och tillverkar produkter för IVF-kliniker och har som vision att hjälpa föräldrar att uppfylla sin dröm om att få ett barn. Som för alla företag inom MedTech-branschen ställs det höga krav på Vitrolife gällande att säkerställa och redovisa kvaliteten på sina processer och produkter. För att uppnå dessa krav använder de sig av ett elektroniskt kvalitetsledningssystem, ett eQMS.

Uppdatering av systemstöd

– Jag är helnöjd, dels över översikten och användarvänligheten, men även över att CANEA gör förbättringar och är lyhörda för önskemål genom att ta in förbättringsförslag, säger Eeva-Liisa Kivimäki, Quality Assurance Specialist, Vitrolife.

Tidigare användes ett småskaligt, men välfungerande systemstöd baserat på en äldre plattform. När systemstödet skulle uppdateras till en nyare plattform bestämde sig Vitrolifes ledning för att undersöka marknaden och se vilka alternativ som fanns. De nya alternativen utvärderades dels utefter hur väl de uppfyllde nuvarande behov, men även hur lämpade de var för att hantera tänkbara framtida behov. Det som Vitrolife sökte var:

  • Färre system för användarna – ett system för flera olika systembehov.
  • Användarvänlighet – ett enkelt och självförklarande system för användarna.
  • Stöd för globala behov – för att hantera verksamheterna i olika länder.

Valet av nytt system

I utvärderingsfasen testades ett flertal lämpliga systemstöd. Från enkätundersökningen som genomfördes framgick det att CANEA ONE var systemstödet som flest medarbetare föredrog. Med motiveringen att det var systemet som upplevdes som mest användarvänligt och lättöverskådligt.

Sedan 2020 använder Vitrolife CANEA ONE-modulerna CANEA Workflow och Document. Med hjälp av Workflow har processerna för ändringar, avvikelser och kundfrågor digitaliserats. Ärendeflödena används dagligen och hjälper företaget att arbeta och utvecklas på ett strukturerat sätt. Dokumentmodulen används för att skapa en bättre sökbarhet och för hantering av styrande dokument och rapporter.

Resultat av bytet till CANEA ONE:

  • Intuitivare systemanvändning, vilket i sin tur har lett till kortare upplärningstid och högre arbetstillfredsställelse.
  • Bättre överblick av aktiva ärenden vilket har resulterat i att ärenden blir stängda i tid.
  • Att produktionsanläggningarna har samma system och information, vilket underlättar i framtiden när företaget växer och gör nya förvärv.
  • Effektivt distansarbete under Covid-19 tack vare möjligheter för samarbete och digital signering av rapporter och andra dokument.

Framtiden

Som ett steg i den fortsatta digitaliseringsprocessen planerar Vitrolife att utöka sin användning av CANEA ONE med två nya ärendeflöden samt visualisera existerande flöden och instruktioner ännu bättre med hjälp av processmodulen, CANEA Process.

Läs mer om möjligheterna i plattformen CANEA ONE. 

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.