Det bor en Hans Rosling i oss alla

Sponsrat av Per Furumo Voice and Message AB Trots att det nu är några år sedan Hans Rosling gick bort kan vi konstatera att få offentliga personer lämnar ett så stort tomrum efter sig. Varför? Låt mig försöka ge en del av förklaringen som kanske inte alla tänker på.

Det bor en Hans Rosling i oss alla

Professor Roslings storhet låg bl a i att han gjorde sina budskap begripliga. Han hade en enastående förmåga att fånga och fängsla genom sitt engagerande tilltal. Detta i samspel med ett outtröttligt pedagogiskt uppsåt.

Men vad var det då han gjorde?
Jo, han vågade leka. Genom lek fick han oss att med fantasifull powerpoint, legoklossar och interaktion bli intresserade. Han triggade vår nyfikenhet.

När sen den lekfulla pedagogiken kombineras med ett engagerande berättartilltal, samma tilltal vi använder när vi återger en saga eller klassisk berättelse, ja då börjar vi närma oss det som var utmärkande för Hans Rosling: riktigt god muntlig kommunikation.

För vad händer när vi, precis som professor Rosling gjorde, förstärker artikulationen? Jo, vår framtoning blir ännu mer levande. Massor av småmuskler i ansiktet sätts i spel liksom övriga delar av kroppsspråk och gestik (det är alltid ett samspel mellan röst, mimik och gestik) vilket bara förstärker kommunikationen ytterligare. Precis så var det med Hans Rosling.

Leken, fundamentet för inlärning, upptäckarlust och innovation finns hos alla människor. Den har varit avgörande för människans utveckling. Det engagerande tilltalet likaså. Konvention och hämmande kultur gör att vi lätt tappar detta.

Låt oss lära av professorn som bejakade det levande tilltalet och den lekfulla pedagogiken. För det bor en Hans Rosling i oss alla.

Fakta

Här är några saker du kan tänka på inför nästa presentation eller möte för att uppnå ännu större mental närvarande bland deltagarna:

  1. Fråga dig själv: Är min disposition av det jag ska säga är så pedagogisk den kan vara?
  2. Fråga dig själv: Tror jag att mitt upplägg, på riktigt, kommer att trigga deltagarnas nyfikenhet?
  3. Fråga dig själv: Hur låter jag när jag talar? Har jag ett redovisande tilltal eller ett engagerat berättande tilltal? (Vi behöver verkligen inte låta som Hans Rosling gjorde men vi kan alla sträva efter ett ”berättartilltal”. Det ökar förutsättningarna för att attrahera till lyssning och interaktion.)

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.