Effektivitet i miljö- och kvalitetsarbetet med CANEA ONE

Sponsrat av CANEA När miljö- och kvalitetsarbetet behövde utvecklas inom Svensk Volvo- och Renaulthandel var de befintliga IT-verktygen omoderna. Med implementeringen av CANEA ONE och en omfattande utbildningsinsats kan samtliga medlemsbolag nu dela kunskap och erfarenhet mellan sig. Arbetet har även möjliggjort för skalfördelar och kostnadsbesparingar inom föreningen.

Effektivitet i miljö- och kvalitetsarbetet med CANEA ONE

Handlarna bildar ett rikstäckande nät av återförsäljare med runt 240 försäljningsställen och drygt 270 serviceverkstäder som säljer, servar och reparerar personbilar, transportbilar, lastbilar och bussar av märkena Volvo, Renault och Dacia. Återförsäljarna är oberoende bolag, som samverkar via Svensk Volvohandel respektive Svensk Renaulthandel.

Svensk Volvo- och Renaulthandel besitter idag ett gruppcertifikatet för miljö- och kvalitetsarbete för ISO 9001 och ISO 14001. Medlemsbolagen har även de många bindande krav från bland annat myndigheter, generalagenter och försäkringsbolag att efterleva, därtill kommer alla icke lagstadgade kontrollorgan.

Ny plattform var nödvändigt

När tidigare IT-verktyg för miljö- och kvalitetsarbetet inte motsvarade den funktionalitet som krävdes letade organisationen efter en mer anpassningsbar och skalbar plattform.  I januari 2017 implementerades CANEA ONE, som konfigurerades till respektive handlares verksamhet. Effekten av samordningen gav stora vinster både inom effektivitet och ekonomi. Med ett gemensamt system slipper alla medlemsbolag investera i egna systemstöd och administration samt kan dela kunskap emellan sig. Arbetet vid revisioner har även det underlättats nämnvärt.

Omfattande utbildningsinsats

Det gemensamma ledningssystemet används av ett 50-tal olika medlemsbolag med över 230 verksamhetsplatser och 7 700 användare under ett gemensamt multisitecertifikat. Vid införandet av det nya IT-verktyget genomfördes en omfattande utbildningsinsats tillsammans med CANEA som helhetsleverantör, ett projekt som löpt över fyra år. Alla utbildningar har till viss del anpassats efter handelns arbete med Ledningssystem för ISO 9001/14001, samt övriga  miljöarbete och  förändringsledningsarbete.

Effekter och framgångsfaktorer

Med gemensamt miljö- och kvalitetscertifikat, miljö- och kvalitetssamordning samt ledningsverktyg har Volvo- och Renaulthandlarna skapat styrka och kostnadseffektivitet.

– Det är betydligt enklare att dela kunskap och erfarenhet när det finns ett gemensamt ledningsverktyg under ett gruppcertifikat. Därmed skapas också betydligt bättre förutsättningar för att säkerställa en hållbar utveckling, avslutar John Nolebring.

Vi är oerhört nöjda med CANEA. Hade vi inte hittat en partner som både kunde tillhandahålla ett modernt IT-verktyg och utbilda parallellt så hade vår framgångsresa inte blivit så bra som den varit.
– John Nolebring, Kvalitets- och miljöchef på Svensk Volvo- och Renaulthandel.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.