Enkelheten ökar viljan att rapportera

Sponsrat av Munkeby Systems När PreMedic fick chansen att bygga ett eget avvikelsehanteringssystem valde de ett de kände igen, men gjorde det mycket enklare.
– Vi behöver inget storskaligt system, så vi tog bort det som var onödigt och fick vår personal att börja rapportera avvikelser, säger Thomas Oredsson, driftchef i Kristianstad och Broby.

Enkelheten ökar viljan att rapportera
– I PreMedic använder vi inrapporterade avvikelser som underlag för att förbättra verksamheten, säger Thomas Oredsson, en av PreMedics driftchefer i Skåne.

När PreMedic fick chansen att bygga ett eget avvikelsehanteringssystem valde de ett de kände igen, men gjorde det mycket enklare.
– Vi behöver inget storskaligt system, så vi tog bort det som var onödigt och fick vår personal att börja rapportera avvikelser, säger Thomas Oredsson, driftchef i Kristianstad och Broby.

PreMedic är en av två privata aktörer med avtal för prehospital hälso- och sjukvård i Skåne. När de skrev under avtalet 2018 försvann tillgången till den offentliga vårdens IT-system, däribland avvikelsehantering.
– Vi var tillbaka till papper och penna, Word och pärmar för vår rapportering. Det var inte hållbart i längden, säger Thomas.

De tittade på olika system, valde ett som de kände igen från den offentliga vården, men gjorde det mycket enklare. Tillsammans med Munkeby Systems byggde de ett system, MedControl som var avskalat på funktioner, vilket har gjort rapporteringströskeln låg för personalen.
– Det är ett enkelt och bra system för vår verksamhet. Från att ha noll avvikelser för några år sedan har vi 100 per år, säger Thomas.

Via mobiltelefon eller läsplatta rapporterar personalen vad som har hänt, när och var och därefter skickas avvikelsen till en koordinator för vidare hantering. I MedControl kan koordinatorn komplettera och följa upp avvikelsen och kommunicera direkt med rapportören, men också skicka den för kännedom internt.

Synpunkter från patienter

PreMedic använder också MedControl för att ge patienter och deras anhöriga en möjlighet att lämna synpunkter på den pre-hospitala vården via webben. Man skulle kunna tro att det strömmar in synpunkter, men under två år har de bara fått in 15 synpunkter och de flesta handlar om bemötande i samband med ambulanstransporter. Thomas kontaktar alltid den som har lämnat synpunkter för ett samtal kring det som har hänt.
– Det är inte alla som är överens med vår personal om vilken vård de behöver.

I MedControl klassificerar PreMedic alla avvikelser, sammanställer underlag till den årliga certifieringen och använder informationen till förbättringar.
– Vi kan se inom vilka områden vi har avvikelser och därmed skapa ett lärande som grund för våra utbildningsinsatser.

Thomas har regelbundna möten med Munkeby System där de diskuterar hur systemet kan utvecklas för att bidra till förbättringar i PreMedics verksamhet. Det finns en funktion som gör det möjligt att direktrapportera arbetsskador och incidenter till Arbetsmiljöverket och den står på Thomas önskelista. Men också en integration med andra aktörer.
– Det skulle underlätta mycket för våra verksamheter om vi kunde rapportera i samma system och slapp skicka papper till varandra.

Läs mer och boka demo.

Fakta

Om PreMedic

PreMedic erbjuder, utför och utvecklar tjänster inom prehospital hälso- och sjukvård i Sverige. De bedriver ambulansverksamhet på uppdrag av regioner och landsting i Östergötland, Västerbotten, Västernorrland och Skåne. I Skåne är de 200 anställda som utför cirka 30 000 uppdrag varje år och utgår från stationer i Kristianstad, Broby, Hässleholm, Simrishamn, Tomelilla, Perstorp och Bromölla.

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.