Gör en distansutbildning tillsammans med Diploma Utbildning

Sponsrat av Diploma Utbildning Att kompetensutveckla sig är för många ett av de stora målen i livet. Men inte alla når universitet eller pluggar direkt efter gymnasiet.

Gör en distansutbildning tillsammans med Diploma Utbildning

Resor, utlandsvistelser, familjebildning och annat kommer i vägen för planerna ibland. Att ta sig till den utbildning man sen vill kan ta flera år och inte alla har den möjligheten eller disciplinen. Diploma erbjuder möjligheterna till en utbildning när som helst och på ett mer tidsenligt sätt dessutom. Med sin digitala plattform och innovativa modeller för nytt lärande erbjuder de utbildningar med annan dynamik och stimulans.

Med den så kallade 70-20-10-modellen säkerställs att du får din kunskap på flera olika sätt, inte bara genom att sitta och läsa i böckerna eller lyssna på långa föreläsningar. De olika siffrorna står för procent och hur stor del av utbildningen som sker i olika former. 70 står för antalet procent som utbildningen sker under praktiskt lärande ute på en arbetsplats. Man lär sig genom handling, inte genom att läsa. 20 % kommer från handledning, feedback och konsultation med hjälp av dina seniora kollegor på arbetsplatsen som ger dig tips och råd och utvärderar ditt arbete gemensamt. De kvarvarande tio procenten ägnas åt studier och inhämtning av kunskap via böcker och föreläsningar.

Det finns många platser där du kan hitta intressanta och givande webbutbildningar, ett företag som har samlat flertalet är Diploma Utbildning. Diploma Utbildning erbjuder precis samma stora och omfattande utbildningsutbud som samtliga utbildningsföretag men med en viktig skillnad – allt är online. Lärarna är utbildade och du går iväg med ett fint diplom i handen. Ofta kan du läsa kurser snabbare när du studerar online än när du går till en fysisk skola. Det blir dessutom lättare att anpassa studierna efter dina önskemål. Kanske behöver du repetera vissa delar av utbildningen? Eller pausa vissa avsnitt. Allt sådant är möjligt när du läser webbutbildningar. Dessutom, det kanske bästa av allt, du kan plugga när som helst. Exempelvis på bussen på väg in till jobbet.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.