Hitta kvalitetsbristkostnaderna för ökad lönsamhet

Sponsrat av Munkeby Systems ”Att hitta enkla och effektiva sätt att mäta kvalitetsbristkostnader är en av de viktigaste nycklarna till ett lönsamt företag, bättre utnyttjande av resurser och en bättre arbetsmiljö.”

Hitta kvalitetsbristkostnaderna för ökad lönsamhet

Orden kommer från Björn Munkeby som 1990 grundade företaget Munkeby Systems. I snart 30 år har han och hans medarbetare hjälpt många företag och organisationer att skapa en effektiv webbaserad hantering av ärenden och information.
– Snabba och säkra analysverktyg gör att man enkelt kan identifiera kvalitetsbristkostnader och eliminera orsakerna, säger Björn Munkeby.

Kvalitetsbristkostnader uppstår bland annat på grund av omarbete, skrotning, garantikostnader, produktåterkallelse, bristande effektivitet och reklamationer.

Björn Munkeby refererar till forskning som visar att många företag har kvalitetsbristkostnader på tio procent av den totala omsättningen.

– Och det kan vara betydligt mer än så också. I alla företag finns potential att minska kvalitetsbristkostnaderna och öka lönsamheten. Fokus i slöseribekämpningen bör ligga på att identifiera och eliminera de dolda kvalitetsbristkostnaderna. Våra analysverktyg ger även möjlighet att sätta mål för verksamheten och de mätningar som görs kan då jämföras med målen.

Rapportering och hantering av kvalitets- och miljöavvikelser är ofta både tidskrävande och dyrt.
– Vår lösning är däremot lättanvänd. Det behövs bara några få klick och användaren kan i ett gemensamt system rapportera och hantera all information kring kvalitets- och miljöavvikelser samt andra typer av ärenden som behöver följas upp, till exempel revisioner, leverantörsbedömningar, personalärenden och incidenter. Möjligheten finns också att samordna ärendehanteringen mellan företag så att man till exempel snabbt kan kommunicera med sina samarbetspartners.

Läs mer: Dra nytta av vår expertis

Informationen kan sedan enkelt omvandlas till rapporter och statistik för att hitta dolda kostnader.
– Det är lätt att få ut relevanta fakta över verksamhetens kvalitets- och miljöavvikelser till rätt ställe och rätt person. Med konkreta beslutsunderlag kan personer i verksamheten sedan fatta rätt beslut, säger Björn Munkeby.

Kan eliminera orsaken


Ju bättre rutiner och effektivare verktyg en organisation har, desto snabbare kan man dra lärdomar av det inträffade och eliminera orsaken.
– Personalen kan då göra det som den är där för att göra, istället för att slösa tid och pengar på ständiga akututryckningar och onödig administration. Detta skapar inte bara en ökad arbetsglädje utan ger också direkt mätbara effekter på företagets lönsamhet och kundnöjdhet.

– Eftersom det är en flexibel lösning är det möjligt att kundanpassa lösningen om den inte uppfyller alla behov och krav, säger Björn Munkeby.


Munkeby Systems lösning utgår från kraven för ISO-standarder.
– Företaget eller organisationen kan snabbt komma igång och eftersom det är en flexibel lösning är det möjligt att kundanpassa lösningen om den inte uppfyller alla behov och krav.

All kommunikation i systemet sker via e-post och det håller hela tiden reda på vem som ska genomföra de olika aktiviteterna under ärendehanteringen, inom vilka tidsramar detta ska ske, och påminner ansvariga om de inte genomförs som planerat.
– Det finns möjlighet att ta fram statistik för vidare analys. Därmed får man ett bra underlag för sitt förbättringsarbete och kan vidta nödvändiga åtgärder och styra förbättringsarbetet i rätt riktning, avslutar Björn Munkeby.

Läs mer: Skapa effektiva rutiner 

Bloggar

Böcker

Platsannonser

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Kvalitetsmagasinet sparar mina uppgifter
Läs mer om vår integritetspolicy här
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.