Interna revisioner –  energipiller eller något ni ’bockar av’?

Sponsrat av DNV GL Interna revisioner fyller en viktig funktion i alla ledningssystem och med rätt angreppssätt blir de en riktigt energiinjektion.Det handlar inte bara om bocka av att man uppfyller kraven, ibland behöver man som revisor lyfta blicken. Doris Forsberg, revisionsledare hos DNV GL, ger några tips.

Interna revisioner –  energipiller eller något ni ’bockar av’?

Se Doris 5 tips för vassare internrevisioner

Genom att låta de interna revisionerna bli en del i förbättringsarbetet får man ett angreppssätt som skapar värde. Man sätter fokus på att hitta möjligheter samtidigt som man undersöker om ledningssystemet är effektivt.

Fotograf © Marcia K Bergström

– Revisionerna visar om man jobbar med det man tänkt sig. Det handlar inte bara om att uppfylla standardkrav, utan att ta reda på om man når dit man vill, förklarar Doris Forsberg, revisionsledare hos DNV GL

De nya ISO-standarderna ger en utmaning för de interna revisionerna när det gäller att hitta kopplingen mellan det övergripandei High Level Structure och den dagliga verksamheten. De som planerar de interna revisionerna behöver väva in det i den övergripande planeringen.

– Mitt tips för dig som internrevisor är att fokusera på tråden – sök kopplingen mellan intressenter, risker och möjligheter och åtgärdsplanen. Undersök om ni har integrerat styrning av intressenternas krav och önskemål i era processer, tipsar Doris.

De nya standarderna är även tydligare när det gäller processer och deras prestanda. Hitta förbättringar genom att se övergripande på vad som förväntas av processen. Det kan vara lättare för en produktionsprocess, men är en nyttig övning för processer som utveckling, marknad, inköp mm.

– Se inte enbart på de olika delarna i processen, utan titta på hela processen och se vad som förväntas av den. Vilken nivå ska processen leva upp till? Finns ett prestandamått för hela processen, vilka är förväntningarna?, uppmanar Doris

Engagerad ledningsgrupp med risktänk

Det är när de interna revisionerna görs med ett tydligt uppdrag från en engagerad ledningsgrupp som det blir som bäst.

– Tips till ledningen är att vara med och styra innehållet i de interna revisionerna. Fokusera revisionerna på aktuella frågor och utmaningar som är viktiga för företaget, säger Doris

Ledningsgruppen behöver veta om befintliga rutiner och åtgärder fungerar som det är tänkt.

– Det innebär att du som internrevisor undersöker om ledningssystemet leder företaget mot uppfyllande av strategin, om det stödjer de övergripande målen, och om risker och möjligheter hanteras på ett systematiskt sätt, förklarar Doris

Genom att fokusera på förbättringsmöjligheter kan de interna revisionerna, utöver att hitta brister, bidra med energi och input till förbättringsarbetet.

Se Doris 5 tips för vassare internrevisioner

Bloggar

Böcker

Platsannonser

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Kvalitetsmagasinet sparar mina uppgifter
Läs mer om vår integritetspolicy här
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.