Kartlägg risker och ligg steget före med Add

Sponsrat av Addsystems En viktig del av ett ledningssystem är att kunna kartlägga risker och ständigt ligga steget före. Med hjälp av riskmodulen i Addsystems plattform blir det enkelt att förutspå, hantera och avvärja risker i verksamheten.

Kartlägg risker och ligg steget före med Add

Addsystems ledningssystem Add erbjuder en helhetslösning som gör det enkelt att leda och följa upp verksamheten på ett strukturerat sätt. Add går att använda som övergripande ledningssystem men det går även att investera i specifika moduler, som går att integrera med befintliga system. Add har användaren i fokus och underlättar för både sällananvändare och de som dagligen använder systemet. Med hjälp av en flexibel behörighetsstruktur är det enkelt att tilldela medarbetare uppgifter eller ansvarsområde. Behörigheten styrs utifrån verksamhetens behov vilket tillåter både stor precision och variation.

Fredrik Sundström

– Behörigheterna är inte hierarkiska, de är snarare baserade på behov. Det är en multidimensionell behörighetsstruktur, som i praktiken gör det lätt och stringent för användaren, säger Fredrik Sundström, vd.

Eftersom det går att lägga till olika moduler efter hand, så är Add en flexibel lösning för verksamheter som växer. Många av kunderna har funnits med i över 20 år och plattformen har utvecklats tillsammans med kunderna. Modulen för riskhantering är uppskattad av användarna för sin användarvänlighet.

– En central del i ett ledningssystem är att kartlägga risker och möjligheter i verksamheten. I Add är det enkelt att gruppera risker i olika kategorier och det går att värdera riskerna baserat på sannolikhet och konsekvens, säger Fredrik.

Riskerna färgkoordineras baserat på en multipel som tar hänsyn till sannolikhet och konsekvens vid ett eventuellt inträffande. På så sätt blir det visuellt tydligt vilka risker som finns och hur allvarliga de olika riskerna är för verksamheten. Add gör det enkelt att samarbeta kring riskhanteringen och ledaren kan enkelt tilldela åtgärder till olika medarbetare. Med hjälp av tydliga tidsgränser och ansvarsområden blir det överskådligt vem som gör vad. När en risk är hanterad går det att göra en ny bedömning och på så sätt går det att ständigt mäta och få ner effekten per risk.

– Add har ett flöde för hur man i grupp tar fram riskerna men sen är det olika personer som tilldelas ansvar för att göra aktiviteter som åtgärdar risken. Det är alltid en annan kollega som validerar att aktiviteten har gjorts och sedan följer man upp. På så sätt säkerställer vårt system att samarbete sker på ett tydligt och strukturerat sätt, säger Fredrik.

Vill du veta mer om hur Add fungerar för din verksamhet? Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.