nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

Det här är en annons från Part Development

Mastec stärker sin konkurrenskraft genom
Lean by Yourself®

Lean

Allt fler av den småländska industrikoncernen Mastecs kunder har valt Lean som förhållningssätt. För att kunna stödja dem på ett effektivt sätt, samtidigt som de själva har möjlighet att bli bättre varje dag, har Mastec också valt att applicera Lean anpassat till sina egna förutsättningar.

– Eftersom vi har tillgång till träningsupplägget Lean by Yourself® har vi möjlighet att när vi vill repetera olika moment samt träna upp nya ledare och detta helt på egen hand, säger Mastecs koncernchef Henrik Carlsson.

En utmaning för Mastec vid införanden av Lean var att de har sina fabriker på olika platser. Det gällde att försöka få till samma tänkesätt i de olika verksamheterna så att man tillsammans kunde stärka koncernen,

– Viktigt är ju att vi går åt samma håll för annars blir det svårt om inte omöjligt att styra dessa verksamheter, konstaterar Mastecs koncernchef Henrik Carlsson.  

En annan utmaning var att organisationens ledare ville genomföra detta på bredden så att man sparade tid samtidigt som man kunde stödja varandra.

– En sådan insats riskerar ju att kräva ett stort engagemang av externa konsulter då risken annars ökar att man kör i diket. Ett misslyckande skulle kosta enormt mycket tid och kraft för oss som organisation.

Med tanke på att Mastec redan hade stor erfarenhet av olika arbetssätt såsom pulsmöten, 5S och SMED var dessutom målet att de skulle göra denna förändring med inget eller med så lite externt stöd som möjligt. Det som de saknade var den djupa förståelsen kring Lean samt det viktiga ledarskapet i hur man ska träna sina medarbetare så att man skapar denna förbättringskultur.

– Det är ju trots allt ledaren som ansvarar för att utveckla sina medarbetare varje dag så att de i sin tur får rätt förutsättningar, säger Henrik Carlsson.

En ögonöppnare

Vid ett tillfälle genomförde Part Development en workshop hos Mastec i hur man skapar en Lean-kultur. Denna workshop blev en ögonöppnare då man fick insikt i hur allt kopplas samman – från värderingar till resultat.

– Likaså var det första gången som jag kände att jag förstod hur man kan takta en hel verksamhet på ett ganska enkelt sätt.

Diskussioner inleddes med Part Development om olika större träningsupplägg. Man var ganska nära en överenskommelse om att köra igång en större insats när Part Development återkom och berättade att de precis lanserat ett träningsupplägg som heter Lean by Yourself® vilket de ansåg skulle passa väldigt bra för Mastec.

– Genom detta träningsupplägg skulle vi då kunna genomföra en gedigen träning i Lean helt på egen hand till en extern kostnad som skulle motsvara en konsultdag inklusive reskostnad och logi. Med tanke på att vi redan hade viljan och drivkraften ansåg jag att det var värt ett försök, berättar Henrik Carlsson.

Eftersom träningsupplägget innehöll en tydlig styrning för handledaren, litteratur, övningar och praktiska aktiviteter togs beslutet att koncernledningen samt alla platschefer skulle genomföra denna träning tillsammans.

– Genom detta träningsupplägg fick vi snabbt en gemensam bild på vart vi skulle samt vad vi skulle fokusera lite extra på.

Det fanns en rekommendation på träningsupplägg med 10 träningstillfällen men eftersom Mastec redan hade flera delar på plats kunde de reducera träningen så att den passade deras egen behovsbild.

– Eftersom vi inte behövde anpassa oss till när en extern konsult hade möjlighet att träna oss ökade dessutom flexibiliteten så att vi kunde genomföra dessa träningsdagar när det passade oss allra bäst.

Henrik Carlsson tog på sig rollen som handledare och ett första beslut för att öka delaktigheten var att olika personer fick fördjupa sig i olika övningarna.

– Detta innebar att när dessa övningar skulle genomföras hade vi redan några utvalda experter i gruppen som då handledde dessa dem.

Alla pratar samma språk

Mastec har genomfört den anpassade träningen för sina ledare och Henrik Carlsson konstaterar att träningen har resulterat i att alla nu pratar samma språk och har möjlighet att gå i samma riktning.

Det som pågår just nu är att rulla ut en anpassad träning för medarbetarna. Detta sker genom att de läser boken Medarbetarens guide till framgång – förbättra med Lean samt genomför olika övningar och kopplar detta till den egna verksamheten.

– Detta är ju en resa som aldrig tar slut men nu har vi verkligen bra förutsättningar för att lyckas. Eftersom vi har tillgång till träningsupplägget Lean by Yourself® har vi möjlighet att när vi vill repetera olika moment samt träna upp nya ledare och detta helt på egen hand, avslutar Henrik Carlsson.

Läs mer och gör din beställning här.

Nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Ökad spänning mellan olika kvalitetsforskning

Forskningen kring kvalitetsfrågor har mognat, enligt en ny avhandling som analyserar 11 000 akademiska publiceringar. Men spänningar mellan olika delar av kvalitetsområdet är oroande och kräver mer dialog, menar forskaren Daniel Carnerud.