Minskade kvalitetsbristkostnader med Lean Six Sigma

Sponsrat av CANEA Plasman genererar årliga besparingar, tack vare en kraftfull metodik och ny kompetens inom förbättringsarbete. De startade sin Lean-resa för ett antal år sedan med syftet att säkerställa rätt fokus och engagemang i organisationen. Arbetet utgick från kunden och värdeskapande med ständig förbättring i centrum. För att ligga i framkant, och på lång sikt vara en toppleverantör inom fordonsindustrin, beslutade Plasman att med hjälpa av CANEA rusta sig för att möta utmaningar och möjligheter med rätt metodik och fokus.

Minskade kvalitetsbristkostnader med Lean Six Sigma

Varför kombinera Lean och Six Sigma?

Lean-konceptets bredd kan med fördel kompletteras med spetskompetens inom Six Sigma, där utbildade och certifierade individer kan driva avancerade förbättringsprojekt av komplex karaktär efter att ha utrustats med en bredare verktygslåda och fördjupade kunskaper inom förändringsledarskap.

Med kompetens inom Lean och Six Sigma kan även ni nå efterfrågade förbättringar.

Utbildning, coaching och implementation av Lean Six Sigma

Med en kombination av CANEAs utbildningar, med fokus på verkliga projekt i verksamheten och coaching, lades grunden för det fortsatta arbetet. Med anpassade upplägg på workshops, seminarier och utbildningsinnehåll för ledningsgrupper kunde syftet att bygga kompetens för att prioritera, coacha och styra förbättringsinitiativ på rätt sätt genomföras.

Vidare hölls utbildningsinsatser för medarbetare som driver förbättringsarbete på lokal nivå – certifierade White Belts. Ytterligare utbildningsprogram genomfördes för blivande förbättringsledare som kommer att driva förbättringsarbete i projektform, samt stötta grupper på lokal nivå med metodik och genomförande i förbättringsarbetet – certifierade Green Belts. Slutligen hölls även avancerade utbildningsprogram för utvalda specialister i organisationen som ämnar att driva större, och mer komplexa förbättringsinitiativ som kräver både djupare analyser och fokuserat förändringsledarskap – certifierade Black Belts.

Få kunskapen att ta tag i förbättringsarbetet i er verksamhet.

Vad är affärsnyttan?

Ett år efter starten har Plasman med hjälp av CANEA lyckats generera stora verifierade besparingar. Flera projekt pågår fortfarande med ytterligare besparingspotential. Utöver den dokumenterade besparingen i genomförda projekt har verksamheten byggt upp en kompetens inom förbättringsarbete på alla nivåer i bolaget. För att digitalisera processer och arbetssätt inom området har Plasman även implementerat IT-plattformen CANEA ONE för att möjliggöra ytterligare affärsmöjligheter och reducera kvalitetsbrister i framtiden.

Digitalisera processerna i er verksamhet.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.