Möt kraven med effektiva digitala riskanalyser

Sponsrat av AM System Alla riskanalyser har samma syfte, nämligen att identifiera, bedöma och eliminera risker. Beroende på vilken verklighet man befinner sig i, vilka processer man har och vilka kunder man vänder sig till så kan metoderna skilja sig åt. Men målet är alltid detsamma, att ha en god överblick, en tydlig process och att minimera riskerna.

Möt kraven med effektiva digitala riskanalyser

Att tänka på – inför arbetet med riskanalys

1. Definiera – vilken process gäller det?

Vad har den för mål eller specifikation? Är det en produktionsprocess så finns det en tydlig kravspecifikation. Gäller det istället en av era administrativa processer, så har den uppsatta mål som exempelvis mäts som KPI:er.

2. Förstå sammanhanget

Med vilka maskiner, material och metoder verkar produktionsprocessen och i vilken miljö? I vilken kontext och för vilka intressenter finns den? Och med vilka verktyg styrs processen idag i form av rutiner, instruktioner och kompetenser för att möta intressenternas förväntningar?

3. Identifiera risker

Oavsett processvariant ska risker identifieras, som gör att vi inte kan nå målet. Både vad som kan inträffa och risken för att det inte upptäcks, ifall det händer. Ta hänsyn till kundens krav när du ska bedöma riskerna och dess allvarlighetsgrad. Liksom de krav som sätts av de ISO-standarder som gäller för din verksamhet.

Digitala och effektiva riskanalyser

Arbetet med riskanalyser ska gärna utföras tillsammans med personer som har olika funktioner och bakgrund. På så sätt får ni fler infallsvinklar till riskerna, som ni kan dra viktiga lärdomar av. Detta gör att många arbetar tvärfunktionellt med sina riskanalyser, vilket motiverar ett tydligt, effektivt och digitalt arbetsflöde.

AM System tillhandahåller molntjänsten Ärende, där ni kan arbeta gemensamt och kontinuerligt med era riskanalyser. Här registreras alla nya risker och ni får en god överblick och struktur på det samlade läget.

Ni kan utgå ifrån en färdig mall för riskanalyser eller bygga upp ert flöde utifrån era egna behov. Riskerna kan också värderas med beräkningsfält för risktal, rpn-tal eller action priority, beroende på vilka krav just ni arbetar utifrån. Risktalet kan också visualiseras med tydlig stoppljus-pedagogik i form av rött, orange och grönt. Det hjälper er att prioritera riskerna med högst riskpoäng.

Här kan ni läsa mer om hur AM System hjälper er med riskanalyser

Åtgärderna – viktigast av allt

Att det är viktigt att identifiera riskerna har vi förstått. Samtidigt som det viktigaste av allt är kvar, nämligen att skapa åtgärder som eliminerar eller i alla fall minimerar riskerna.

I det riskanalysflöde som ni bygger i AM System Ärende kan åtgärder planeras, direkt från den risk som identifierats. Detta gör att öppna åtgärder enkelt kan övervakas och påminnelser kan skickas till dem som är inblandade.

Genom AM Systems andra modul Dokument kan också en visualisering och koppling göras, mellan riskanalys och efterföljande process-styrning. Detta görs genom att rita upp processen direkt i AM och därefter koppla de olika stegen mot specifik dokumentation, ärendeflöden eller olika former av sökresultat.

En kreativ molntjänst för era krav

AM System är en digital plattform för hela ledningssystemet. Här visualiserar ni era processer, samlar och delar dokumentation samt bygger tydliga ärendeflöden. En helhet som skapar styrning, samverkan och förbättringar på jobbet.

Här kan ni ta del av några av AM Systems kundberättelser

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.