Mycket mer än bara ett kvalitetsledningssystem

Sponsrat av 2c8 I många verksamheter består kvalitetsledningssystemet endera av massa papper i en gammal pärm med nedskrivna processer och arbetsbeskrivningar, eller av bilder som saknar referenser till instruktioner. Detta är helt enkelt ingenting som medarbetare och ledning plockar fram för att ta hjälp av. Men, det många inte inser är att det finns så mycket mer att få ut av ett digitalt ledningssystem än enbart en certifiering och ett diplom på väggen.

Mycket mer än bara ett kvalitetsledningssystem

Syftet med ett ledningssystem kan variera beroende på vilken typ av verksamhet man befinner sig i, om det handlar om privat eller offentlig sektor samt vilka krav som ställs på dig från externa aktörer. Exempelvis ställer Socialstyrelsens föreskrifter krav på att den som driver verksamhet inom hälso– och sjukvård eller socialtjänst är skyldiga att ha ett kvalitetsledningssystem. Inom den privata sektorn ställs det ofta krav på leverantörer att vara certifierade gentemot en specifik standard för att ha ett fortsatt samarbete. Gemensamt för alla ledningssystem är att de ska fungera som ett stöd för att leda, planera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.

Norrtälje kommuns resa till sitt kvalitetsledningssystem

För Norrtälje kommun uppstod behovet av ett ledningssystem i samband med Socialstyrelsens föreskrifter om ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Till en början fanns det många frågetecken kring vad som faktiskt behövdes göras, men det som framgick tydligt var att ledningssystemet skulle innehålla de processer i verksamheten som behövdes för att säkra verksamhetens kvalité. Detta blev då utgångspunkten för det långa arbete som Norrtälje stod inför och vid detta skede började man leta efter ett verktyg för att visualisera kvalitetsledningssystemet.

– Det kan låta lite fånigt, men när vi hittade 2c8 uppstod ett ‘halleluja moment’. Det var svaret på många av de frågor vi hade och det uppfyllde så mycket av det vi ville göra, berättar Therese Lantz, kvalificerad utredare på socialkontoret i Norrtälje.

Efter mycket processkartläggning fick de äntligen ledningssystemet på plats och idag används det som ett stöd för medarbetare i verksamheten. Therese berättar att kvalitetsledningssystemet utöver uppfyllandet av kraven också ökat tryggheten hos både nya och gamla anställda i utförandet av arbetsuppgifter, och det uppdateras regelbundet med förbättringar i processerna.

– Det kommer in mellan 5–10 idéförslag i veckan till processorganisationen, allt från mycket detaljerade förslag till att vi behöver en helt ny process eller att vi haft en omorganisation, berättar Therese.

Ett levande kvalitetsledningssystem

Det som började som ett krav på verksamheten resulterade i ett användbart ledningssystem som stöttar både medarbetare och ledning. Med 2c8 Apps har Norrtälje nu synliggjort, effektiviserat och förankrat socialförvaltningens processer, genom att kontinuerligt uppmärksamma brister och förbättringsförslag.

Vill du veta mer om hur du kan säkerställa kvalité i verksamheten? Testa på processkartläggning med 2c8 Apps och börja modellera upp ditt kvalitetsledningssystem.

Bloggar

Böcker

Platsannonser

Ledare

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Kvalitetsmagasinet sparar mina uppgifter
Läs mer om vår integritetspolicy här
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.