Så sparar Pipelife tid och pengar med AM System

Sponsrat av AM System På Pipelife har man gått från flera olika system och delvis manuell hantering till digitala processer och ärendeflöden direkt i AM System. En resa som både kapat kostnader och gjort Pipelife effektivare. Internt välkomnas dessutom de nya arbetssätten.

Så sparar Pipelife tid och pengar med AM System

Koncernen Pipelife International finns representerad i totalt 26 länder. I Sverige finns två av fabrikerna, med Tommy Säll som kvalitetschef. Här tillverkas olika typer av plaströrsystem, med extrudering och formsprutning som huvudsaklig teknik. Kunderna är industrigrossister och slutanvändaren är allmännyttan runt om i Sverige.

Som ny kvalitetschef insåg Tommy att ärendehanteringen behövde digitaliseras och ett förändringsarbete behövde initieras. Inom Pipelife arbetar man enligt metodiken Lean Six Sigma och ett projekt startade där man identifierade vad man ville åstadkomma med ett system och vilka förbättringar det skulle kunna leda till.

AM System fanns tidigt med i urvalet eftersom Tommy hade tidigare erfarenhet av det.

– Den interna förankringen var viktig och valet föll slutligen på AM System, som hade de funktioner vi behövde. Dessutom skulle det minska våra licenskostnader i andra system, genom att vi kunde samla mer här, berättar Tommy.

Inledningsvis koncentrerades arbetet på att förbättra interna avvikelser, förbättringsförslag och reklamationer. Tommy och hans kollegor ritade upp dessa prioriterade ärendeflöden direkt i AM System och utbildade avdelningsansvariga, som tog det vidare ut i verksamheten.

– En stor fördel med AM System är att man kan komma igång väldigt snabbt, när man vet vad man vill åstadkomma. Medarbetarna tycker det är lätt att använda och resan från manuellt till digitalt gick smidigt.

Ett år efter införandet är utfallet imponerande. Pipelife har digitaliserat 12 olika ärendeflöden, visualiserat processer, samlat styrande dokument och skapat startsidor för olika användargrupper. Totalt har de 140 licenser varav 30-40 medarbetare använder AM System dagligen.

Man ser också tydligt att rapporteringen av förbättringsförslag och avvikelser har ökat, vilket välkomnas.

– Vi har varit tydliga med att alla interna avvikelser ska registreras, även de å Det gör att vi enklare kan prioritera vilka åtgärder som är viktigast och utfallet är alltid detsamma. Vi blir effektivare, vilket gagnar både oss och våra kunder, säger Tommy. Pipelife samlar allt mer i AM System. Instruktioner är ett sådant exempel, som tekniker nu enkelt kan publicera i systemet.

– Vi har blivit effektivare som företag och gjort stora besparingar med AM. Nu är vi redo att föra in resten av ledningssystemet. Det är här alla våra arbetssätt och flöden ska ligga, avslutar Tommy Säll.

Fakta

Pipelife Sverige

  • Antal anställda: 250 st.
  • Produktsortiment: Markavloppssystem inklusive brunnar, dräneringssystem, infrastruktursystem, tryckrörssystem, inomhusavloppssystem, kabelskyddssystem och infiltrationssystem.
  • Certifieringar: ISO 9001, ISO 14001 samt ett antal olika produktcertifieringar.
    Granskas av en tredjepart fyra gånger per år.
  • Pipelife använder AM Systems moduler Ärende samt Dokument . Här kan ni läsa ett mer fördjupat kundreportage  om hur de byggt upp sitt ledningssystem i AM Systems plattform.
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.