Servicekatalog för en effektiv och ekonomisk service för verksamhetens IT och andra avdelningar

Sponsrat av Nilex Servicekatalogen överbryggar gapet mellan IT-produktion och kundernas syn på affärsområdena i förhållande till deras arbetsuppgifter och det innebär att båda parter vet exakt vad de måste leverera respektive vad de kan förvänta sig. Detta skapar en ömsesidig förståelse för mervärdet för IT-tjänster, möjliggör en tillförlitlig och faktabaserad diskussion på ögonhöjd och öppnar därmed många sätt att optimera, påverka och definiera åtgärder.

Servicekatalog för en effektiv och ekonomisk service för verksamhetens IT och andra avdelningar

Servicekatalogen genererar en enhetlig standardisering; endast de tjänster och varor som definieras i Servicekatalogen tillhandahålls och den skapar en stark förståelse för kostnader och tjänster för kunderna.

Det första steget är att beskriva de tjänster och varor som tillhandahålls som en tjänst på ett strukturerat sätt i en Servicekatalog så att mottagaren kan förstå vad som kan levereras. Här definieras vad som levereras och alla system, servrar och applikationer finns med. I Självserviceportalen kan slutanvändaren navigera och se utbudet av tjänster, rapportera incidenter och beställa behörigheter m.m. Servicekatalogen utgör också grunden för uppföljning av tillgänglighet, arbetsinsatser och ekonomi.

Införandet av en Servicekatalog innebär att alla IT-tjänster och varor definieras som en tjänst. Tjänster definieras vanligtvis längs en värdekedja på flera nivåer, som också kan organiseras över länder och företag och också inkludera tjänster och varor från externa leverantörer. En åtskillnad görs mellan tekniska tjänster och företagstjänster. Enligt ITIL är en teknisk tjänst en del av en produkt som inte erbjuds direkt till en avdelning. En företagstjänst består vanligtvis av flera tekniska tjänster och ett omfattande paket som är förståeligt för kunden för ett definierat tekniskt syfte. ”PC-arbetsstationen” är till exempel vanligtvis en företagstjänst som består av tekniska tjänster som hårdvara, mjukvara, nätverk, säkerhet och support.

Det är viktigt att registrera alla tekniska och affärstjänster exakt i en Servicekatalog som gäller hela verksamheten. På grund av standardiseringen innehåller företagstjänsten ”PC-arbetsstation” alltid och överallt samma komponenter, vilket skapar de grundläggande förutsättningarna för effektiv kontroll. Det är också möjligt att skilja mellan standardiserade servicevarianter och därmed uttrycka kvalitetsskillnader, till exempel ”standard PC-arbetsstation” och ”high-end PC workstation”.

Läs mer om våra ärendehanteringssystem

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Kvalitetsmagasinet sparar mina uppgifter
Läs mer om vår integritetspolicy här
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.