Steg för steg: så bygger du upp ett systematiskt arbetsmiljöarbete i din organisation

Sponsrat av Stratsys Ett systematiskt arbetsmiljöarbete är nyckeln till att skapa en säker, hälsosam och produktiv arbetsplats. Här berättar Lisa Sohlberg, kvalitetsexpert på Stratsys, vad som krävs för att bygga upp ett systematiskt arbetsmiljöarbete i organisationen och delar med sig av värdefulla tips för att komma igång.

Steg för steg: så bygger du upp ett systematiskt arbetsmiljöarbete i din organisation

Steg 1: Kartläggning av risker

Det första steget mot att etablera ett systematiskt arbetsmiljöarbete är att kartlägga och identifiera de olika riskerna som finns i arbetsmiljön.

Genom att noggrant analysera arbetsmiljön kan man få en översikt på de områden som behöver förbättras och prioriteras.

– Det är viktigt att identifiera och utvärdera potentiella källor till risker inom arbetsmiljön, både när det kommer till fysiska, psykosociala och organisatoriska faktorer, inleder Lisa Sohlberg, kvalitetsexpert på Stratsys. Samla in data och information genom observationer, enkäter eller samtal för att få en djupare förståelse för riskerna och deras potentiella påverkan

Steg 2: Planering av åtgärder

När riskerna har identifierats är det dags att ta fram en plan för att hantera dem. Det innebär att utveckla och implementera åtgärder som syftar till att eliminera eller minimera riskerna. 

Lisa Sohlberg, Kvalitetsexpert på Stratsys

– Åtgärderna kan involvera att förbättra arbetsprocesser, investera i rätt utrustning och resurser till medarbetarna och implementera förebyggande åtgärder som utbildning och aktiviteter som höjer medvetandet, fortsätter Lisa.

Utveckla en detaljerad plan för att adressera de identifierade riskerna och utmana befintliga arbetsprocesser för att förbättra säkerheten och arbetsmiljön.

Tilldela lämpliga resurser, inklusive utrustning, verktyg och utbildning, för att stödja genomförandet av åtgärderna och förbättra medarbetarnas kompetens och medvetenhet.

Steg 3: Implementering och uppföljning

När åtgärdsplanen har utarbetats är det dags att implementera den i praktiken. Det är viktigt att kommunicera till medarbetarna om de åtgärder som ska genomföras och varför. 

– Regelbunden uppföljning och utvärdering av åtgärdernas effektivitet är också avgörande för att säkerställa att de ger önskat resultat, menar Lisa. Genom att ha tydliga mätpunkter och indikatorer kan man kontinuerligt övervaka framstegen och göra nödvändiga justeringar.

Systematiskt arbetsmiljöarbete kräver engagemang och kontinuerlig förbättring. Läs om hur Stratsys verktyg för systematiskt arbetsmiljöarbete hjälper organisationer att skapa förutsättningar för en produktiv och säker arbetsplats.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.