Upptäck era brister i tid med en kraftfull webblösning

Sponsrat av Addsystems Alla branscher behöver kvalitetssäkring, effektiv styrning och engagerade medarbetare. Därför har Addsystems byggt den webbaserade plattformen Add för att stötta verksamheter att uppnå detta, oavsett bransch eller storlek.

Den webbaserade plattformen Add är en standardlösning för ledningssystem och hjälper organisationer att möta kraven som ställs och säkrar kvaliteten. Tydlighet, enkelhet och säkerhet utmärker Webbplattformen Add, menar Fredrik Sundström, vd på Addsystems International AB. Foto: Addsystems International AB.

Det krävs ett smidigt och tidlöst ledningssystem för att löpande kunna utveckla, följa upp och säkra ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete. Add, som är en standardlösning för ledningssystem, hjälper organisationer att möta de krav som ställs samt säkrar kvaliteten genom att leverera slipade och anpassningsbara lösningar för just dessa ändamål.

Systemet kan följa verksamheter i realtid och säkerställa att rutiner och administration sköts på ett likriktat sätt och även hålla löpande koll på deras olika aktiviteter inom verksamheten.

– Vi har kunder som varit med oss sedan starten för 20 år sedan, vilket säger en del om plattformens anpassningsbarhet, säger Fredrik Sundström, vd på Addsystems International AB.

Många av Addsystems kunder använder Add i deras dagliga kvalitetsarbete, som kan bestå av riskanalyser, egenkontroller och utredningar av avvikelser. Likaså för att täppa till behovet att kunna få kontroll över sina rutiner och sin ärendehantering, som ofta är kopplade till externa krav som till exempel en ISO-certifiering.

I och med de nya tuffare ISO-kraven på ledningssystem är det till stor hjälp att ha ett konkret och funktionellt verktyg som hjälper till att prioritera riskerna och som påminner om när åtgärder inte utförs i tid.

I Add kan riskerna enkelt sorteras och filtreras. Statusen visas tydligt genom olika färger för en enklare uppföljning. På detta sätt ges en tydlig överblick över samtliga risker, dess allvarlighet och nuvarande status.

– Det finns ett inbyggt kontrollsystem och instruktioner som är enkla för användaren att följa. I systemet får du fram statistik, trender och annan användbar information som är till nytta för företaget, tillägger Fredrik Sundström.

IT-världen förändras snabbt och vill man som företag hänga med gäller det att ha ett enkelt och säkert ledningssystem som når hela världen med ett klick.

– Det finns idag ett förtroende för webbaserade verktyg och digitaliserat arbete. Avstånd är inte heller längre ett hinder. Vårt mål är att försöka låta systemet göra så mycket som möjligt själv för att få till en effektiv styrning och ett systematiskt förbättringsarbete hos våra kunder trots distansarbete, säger Fredrik Sundström.

Tydlighet, enkelhet och säkerhet utmärker Webbplattformen Add, men bakom finns ett avancerat och kraftfullt system som gör att användaren upplever plattformen som enkel att använda. Systemet kan även förändras utan programmering, vilket gör att det kan skräddarsys utifrån verksamhetens behov.

– För oss känns det viktigt att erbjuda en lösning som gör att man kan arbeta på det sätt man önskar och inte begränsas av teknisk lösning, avslutar Fredrik Sundström.

Läs mer om Add Ledningssystem 

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.