Vår webbplattform underlättar arbetet under pandemin

Sponsrat av Addsystems Pandemin har ändrat många arbetsgivares sätt att arbeta. Vissa arbetar hemifrån medan andra jobbar från arbetsplatsen. Det ställer ökade krav på smidiga men kraftfulla informationsplattformar, menar Fredrik Sundström, VD på Addsystems International AB.

Vår webbplattform underlättar arbetet under pandemin

– Vi levererar webbplattformen Add som används som en standardlösning för ledningssystem, berättar Fredrik Sundström och fortsätter:

– Vi startade bolaget år 2000 och har utvecklat plattformen själva från grunden. En stor fördel är att vi kan kundanpassa systemet direkt i webbgränssnittet utan programmering. Det innebär att vi snabbt kan möta kundernas olika krav. Vi kan erbjuda både en standardplattform och en lösning med hög kundanpassning.

Pandemin har medfört att många nu arbetar på distans. Vilka krav ställer det på er som en systemleverantör?

– Det är viktigt att arbetsgivare fortfarande kan säkra en effektiv drift. Samtidigt ökar kravet på samordning och effektiv informationshantering. Det är detta vi är bra på och ger mervärden för de som arbetar i vår plattform. Jag tror vi kommer att gå tillbaka till en ny jämviktsnivå där vi sitter mer spritt och jobbar. Behoven av system som våra kommer då bara att öka.

– Vi har som många andra nästan bara digitala möten. För oss har det varit intressant att se hur nu även avslut med nya kunder kan göras på distans. Även införandet av vårt system gör vi just nu via Teams, vilket är en stor förändring även för oss. Men det innebär att vi snabbare kan hjälpa fler att komma i gång med vår plattform Add.

Fredrik säger att Addsystems system visat sig fungera bra trots kundernas ändrade arbetssätt. De har inte behövt ändra eller tillföra något i Add.

– Däremot har vi märkt att våra kunder jobbar betydligt mer i plattformen än tidigare och att nya kunder sett behovet av system som Add. Framförallt när det gäller ärendehanteringslösningar, eftersom vi alla vill kunna samarbeta effektivt när man inte ses lika mycket.

I Add kan man välja önskade delar av huvudmodulerna dokument-, ärende- och processhantering eller något av de tjugotal tillvalslösningar som finns. Varje medarbetare får sin egen startsida med anpassad information utifrån sin roll i organisationen.

– Många som skriver instruktioner, rutiner och policydokument och arbetar med ärendehantering använder vår webbplattform. En av våra utvecklingsfilosofier är att kunderna ska kunna göra så mycket av sina anpassningar själva. Kunderna ska kunna utvecklas med systemet och justera dess utformning själva.

– Vi vill vara en långsiktig partner till kunderna. Våra två första kunder är faktiskt kvar sedan första versionen av Add för nitton år sedan.

Framtidsfunderingar?

– Vi märker redan nu att många efterfrågar allt bredare system med allt fler möjligheter. System där man kan ha samma inloggning och där sökningar, behörigheter och användarhantering kan göras i ett system som har många funktioner. I Add kan vi återanvända information för olika ändamål och lösningar och det ger en effektivitet och enkelhet som i praktiken blir omöjlig med separata lösningar som behöver integreras. Det finns också stora likheter mellan de behov och krav som helt olika branscher har. Därför går det att bygga många olika lösningar med samma element som kan anpassas efter varje kunds olika behov. Det innebär stor kundnytta till en låg kostnad.

Fredrik Sundström avslutar med att säga att det inte räcker med ett effektivt och anpassningsbart system. Utan medarbetarna måste även tycka att systemet är snyggt, enkelt och inspirerande att jobba i. Det är nyckeln till ett system som leder till ett varaktigt förbättringsarbete.

Se mer om Add Systems ledningssystem

Fakta

Addsystems

Addsystems har 120 kunder i Sverige och utomlands. 2020 omsatte Addsystems 12,5 miljoner kr och har 11 medarbetare.

Add är bolagets webbaserade plattform för främst ledningssystemet med dess huvudmoduler Dokumentstyrning, Processhantering och Ärendehantering. Systemet kännetecknas av hög lokal anpassning, flexibilitet samt fungerar på PC, Mac och mobila enheter.

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.