”Passa på att lära av konsulten”

Verksamhetsutveckling Min första upplevelse av konsultbranschen var då jag för många år sedan arbetade i telekom-branschen. Varje måndag morgon flög det in konsulter från England till ett av våra projekt, de hade alla svarta kostymer och kom snart att skämtsamt kallas Men In Black.

”Passa på att lära av konsulten”

De lämnade efter månader av arbete fantastiska powerpoint-presentationer efter sig och det jag själv lärde mig av detta var vikten av att ha tät samverkan med konsulter under hela deras uppdrag och säkra att det resultat som de lämnar efter sig kan förstås och tas om hand av den egna organisationen.

Att ta in konsulter är egentligen en fantastisk möjlighet för att få nya perspektiv på den egna organisationens arbete och företagets kultur.

Seniora konsulter har ofta med sig ett välfyllt bagage av erfarenheter som jag många gånger tänkt att vi borde passa på och ta del av, förutsatt att vi tar oss den tiden. Om man skapar en systematik i att ta in inspel från konsulter under uppdragens gång skulle man snart kunna se mönster i vad organisationen eventuellt kan behöva förbättra. Vi har ofta utvärderingssamtal då medarbetare väljer att avsluta sin anställning, vi borde göra samma sak med våra konsulter.

Företagskultur kan vara svårt att definiera då man arbetat en längre tid i företaget.

En person som kommer utifrån, nyanställd eller konsult, kan dock ofta väldigt snabbt fånga vissa aspekter av kulturen. Jag minns så väl en gång då jag själv gick från ett företag som hade fokus på leverans och effektivitet till ett företag som hade större fokus på relation och förankring. Detta blev direkt påtagligt för mig under mina första månader på det nya företaget och jag hade dialog med min nya chef om detta. Jag fick veta att man från ledningens sida var mycket medveten om detta och verkligen ville gå till en mer prestationsinriktad kultur. I och med att jag själv hade konkreta exempel från min första tid i det nya bolaget kunde vi mejsla ut ett antal åtgärder som kunde höja fokus och prestation.

Personligen upplever jag att partnerskap med leverantörer ligger i tiden mer nu än någonsin. Detta skulle dock på sikt kunna innebära att de nya perspektiven blir färre då vi blir alltmer tajta i vår relation. Till slut tycker konsulten precis som vi.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.