Passion för livet får europeiskt kvalitetspris

Utmärkelser Passion för livet, en svensk utbildningssatsning för äldre, har fått europeiska kvalitetspriset "Social innovation in ageing" .

Bakom Passion för livet står Sveriges Kommuner och Landsting och Jönköping landstings utvecklingsenhet Qulturum. Projektet handlar om hur man kan skapa förutsättningar för ett hälsosamt helt liv med hög livskvalitet för äldre människor. Målet är att engagera pensionärer att själva ta ansvar för förebyggande arbete så att de kan få ett så rikt och hälsosamt liv som möjligt. Man vill också få fram budbärare som kan förmedla kunskaper och metoder och som kan sprida idéer på temat. Projektets webbsida har haft över 30 000 besökare sedan starten 2006 och man har utbildat över 2000 cirkelledare och coacher.

Utmärkelsen ”Social innovation in ageing – The European Award” delas ut av det Belgiska kungahusets fond King Baudouin Foundation för förnyelse av arbete inom äldreområdet. Projektet valdes ut bland 220 nominerade från hela Europa. Prispengarna på 10 000 euro kommer att användas för att fortsätta att utveckla Passion för livet.

Fler vinnare

På andra plats kom ett projekt kring samarbete inom habilitering i Italien. På tredje plats en belgisk satsning om 24 timmars service på hem för äldre med komplexa behov. Det andra svenska projekt som valts ut bland de 220 nominerade i en första sållning var Tubbemodellen i Tjörns kommun, ett förnyelsearbete för dementa patienter.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.