Pengarna i sjön att testa kandidater

Trots att arbetsgivare lägger dyra pengar på att testa kandidater används sällan resultaten. Det menar Anders Sjöberg, docent i psykologi. Han är mycket kritisk till hur urvalsprocesser går till.

Anders Sjöberg är en av Sveriges främsta experter på arbetspsykologiska tester. Han var ordförande i den svenska grupp som tog fram standarden för bedömningstjänster i arbetslivet, ISO 10667.

Han förundras över hur sällan testresultat faktiskt används i rekryteringsurval. Istället är det en rad osystematiska metoder som ligger till grund för beslutet. Faktorer som referenser, att rekryteraren upplever kandidaten som trevlig och har rätt värderingar får större tyngd än testresultatet.

80-90 procent av de som köper tester i dag använder inte testresultatet till någonting, enligt hans uppskattning.

– De skulle egentligen kunna strunta i att göra testet, säger han till Personal och ledarskap.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.