Personlig kompass

I den här boken beskrivs ledningsverktyget individuellt styrkort som är en vidareutveckling av Balanced Scorecard, ett vedertaget verktyg som används av tusentals företag runt om i världen. En viktig aspekt av Balanced Scorecard är att det ger andra värderingar och styrmått än enbart pengar. Med styrkortets hjälp blir det möjligt för såväl företagsledningen som medarbetarna att se helheten i verksamheten och inse hur olika faktorer måste vägas mot varandra för att företaget ska bli framgångsrikt.

I boken får man följa arbetet med försöken att vända utvecklingen för problemtyngda KappAhl och hur individuella styrkort spelat en avgörande roll i det förändringsarbetet. Det presenteras också praktikfall från IT-företaget Eyescream och tandläkarpraktiken Olle Nilsson. Boken beskriver hur anställda som börjat arbeta med individuella styrkort tycker att modellen är både rolig och utvecklande. Författarna menar att individuellt styrkort blir som en kompass med vars hjälp man kan prioritera mellan sina arbetsuppgifter och inrikta sig på det som ligger i linje med företagets vision och affärsidé.

Författare till boken är Lena Maria Nordstrand och Stig Högsta. Lena Maria Nordstrand är skribent och informatör som framförallt arbetar med intern kommunikation åt olika företag. Stig Högsta är Sverigechef på KappAhl och har många års erfarenhet av att arbeta med Balanced Scorecard. Han har bland annat varit med om att implementera Balanced Scorecard på KappAhl, och är en ofta anlitad föredragshållare i ledarskap och Balanced Scorecard. Boken ges ut av

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.