Personliga möten leder till fler affärer

Resor och personliga möten leder till fler affärer. Det visar en ny undersökning som genomförts av Gallup på uppdrag av SAS.

– Det finns ett tydligt samband mellan ökat affärsresande och fler och större affärer. Åtta av tio affärsresenärer i undersökningen säger att ökat resande har lett till fler affärer, hävdar Odd Guteland på Svenska Gallup.

Undersökningen visar också att det är något fler som har ökat än som har minskat sitt affärsresande under det senaste halvåret. Drygt en av fem affärsresenärer har ökat sitt affärsresande. Hälften svarar att de gjort det på grund av att företaget är inne i en expansiv fas. Närmare två av fem uppger att orsaken är att de gör fler affärer som kräver resor. Säljarna har ökat sitt resande klart mer än övriga kategorier. Storföretag och företag i stockholmsregionen har dragit ner mest på sitt resande medan småföretagen och företag i resten av landet fortsätter att resa ungefär som förut. Fler stockholmare anger ändrad företagspolicy och lågkonjunktur som anledningar till minskat resande.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.