Personligt mästerskap

En organisations lärande är helt beroende av de enskilda individernas förmåga och vilja. Detta börjar med det personliga mästerskapet som innebär att bli bättre på att använda sina förmågor och själv skapa sin framtid. Självkunskap innebär att man lär känna sina viktigaste behov och sin arbetsstil. Känslor handlar om att ha kontakt med, förstå och hantera sina känslor. Attityder styr tänkande och handlande. Mål, slutligen, är att veta vad man vill och ha förmåga att motivera sig själv.

I boken Personligt mästerskap, utgiven av Ekerlids förlag, ges läsaren många insikter inom områdena självkunskap, känslor, attityder och mål. Boken som av förlaget beskrivs som engagerande, konkret och lättläst vägledning till personlig framgång är skriven av Anna-Stina Sarlén.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.