Perspektiv på förbättringar

I nio kapitel vänder och vrider författarna på begreppet ständiga förbättringar ut både ett teorietiskt, filosofiskt och praktiskt perspektiv. En läsvärd och illustrativ bok som kan inspirera till nya tag i förbättringsarbetet.

Att få arbetet med ständiga förbättringar att fungera och fortleva är en utmaning, men också en nödvändighet för företag och organisationer för att kunna möta en allt hårdare konkurrens på en internationell marknad.

Denna bok, som består av nio olika kapitel skrivna av personer som alla har sina rötter vid Avdelningen för kvalitetsteknik vid Linköpings tekniska högskola, förmedlar olika perspektiv på förbättringsarbete och ständiga förbättringar. Arbetet med ständiga förbättringar speglas på olika sätt utifrån ett teoretiskt, filosofiskt och praktiskt perspektiv. Vidare visar boken på hur förbättringsarbete kan ta olika utgångspunkter för att förändra och förnya olika delar av verksamheten.

Boken belyser två huvudperspektiv. Den första behandlar olika former av ständiga förbättringar från olika delar av världen. Det handlar exempelvis om byggstenar och verktyg i arbetet med ständiga förbättringar och kopplingen mellan ständiga förbättringar och de krav och förhållningssätt som återfinns i kvalitetsledningsstandarden ISO 9000. Men där finns också en beskrivning över förbättringsarbetets rötter i pragmatismen – inte minst till filosofiprofessorn Clarence Lewis, som tydligt påverkade Walter Shewhart, som i sin tur starkt influerade Edward Deming.

Den andra delen ger en fördjupning i olika perspektiv på ständiga förbättringar med speciellt fokus på illustrationer över hur ständiga förbättringar används och tillämpas i svenska organisationer idag. Där finns exempel på hur man kan skapa ständiga förbättringar utifrån kundens röst med tillämpningar på Telia och en diskussion om genombrottsmetoden i hälso- och sjukvård. Där diskuteras också hur man ska välja mätetal och vilken inverkan det datamaterial som vi utnyttjar har på våra beslut och deras trovärdighet. Vidare beskrivs hur man vid Posten Danmark ”tagit tempen” på och utvecklat kvalitetsarbetet med hjälp av självutvärdering och hur man vid Cloetta Produktion i Norrköping har lyckats hålla liv i förbättringsarbetet år efter år.

En lagom tjock, läsvärd och illustrativ bok med varierande innehåll, som säkert kan inspirera till ständiga förbättringar. Personligen tycker jag dock att det handlar om att förändra, förnya och förbättra – i den ordningen.

Fakta

Att lyckas med förbättringsarbete – förbättra, förändra, förnya

Författare: Mattias Elg, Vincent Gauthereau, Lars Witell (red)

Förlag: Studentlitteratur,

ISBN 978-91-44-02998-6

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.