Piteå kommun får pris av FN

Bättre beslutsunderlag för politikerna och högre kvalitet på arbetet. Det är resultaten av Piteå kommuns arbete med att öka medborgarnas insyn. För det prisas de också av FN.

FN har sedan 2003 årligen delat ut ett internationellt pris till offentlig sektor. Piteå var en av två svenska kommuner som nominerades av Sveriges kommuner och landsting. Klassen som Piteå kommun vann är förbättrad insyn, ansvar och lyhördhet.

Piteå har arbetat med att utveckla sitt sätt att styra och leda med syfte att koppla ihop ekonomi och kvalitet och ge politikerna bättre beslutsunderlag. Man har också arbetat för att öka insynen i de kommunala processerna, informera och kommunicera med medborgarna för att de ska få veta hur skattepengarna används och hur kvaliteten på arbetet är.

Tillgänglighet på webb och tidning

För att lyckas med detta inrättades en medborgarpanel, medborgarförslag behandlas på varje fullmäktige och allmänheten kan ge både ris och ros via en webbplats. Tanken är att politikerna ska få bättre beslutsunderlag och arbetet har lett till vissa omprioriteringar som vägförbättringar och nya gång- och cykelvägar.

För att öka insynen finns resultat tillgängliga på hemsidan och både beslut och diskussioner presenteras under en särskild del på webben. Dessutom kommer en tidning ut till alla hushåll tre gånger per år.

– Alla vår mål och strategiska områden som vi jobbar mot har ett medborgarfokus och att då få det här priset är ju en bekräftelse på att vi är inne på rätt väg, samtidigt som det stimulerar oss att fortsätta att ytterligare utveckla metoder för att öka insyn, ansvar och lyhördhet, säger Piteås kommunalråd Helena Stenberg.

Priset kommer att delas ut på FNs högkvarter i New York den 23 juni av generalsekreterare Ban ki-Moon.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.