Planeringsverktyg kan höja kvaliteten inom äldreomsorgen

Inom äldreomsorgen finns probelm med resurser som inte används på rätt sätt och personal som känner sig otillräckliga. Det kan ibland vara ett resultat av bristande planering. Kvalitid i Sverige lanserar nu ett helt nytt it-baserat planeringsverktyg för vård och omsorg kallat Kvalitid Planering. Det är en programvara framtagen som ett komplement till de system som finns idag för verksamhetsstöd inom vård och omsorg. Programvaran förbättrar informationsöverföringen mellan medlemmarna i personalgruppen och mellan olika vårdgivare samt förenklar redovisningen av utförda insatser hos omsorgstagaren, såväl insatsens karaktär som tidsåtgång. Samtliga yrkeskategorier inom vård och omsorg kan arbeta i programmet.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.