-->

Om tjänsten

Tjänst:

Företag: Martin & Servera Restauranghandel

Sista ansökan: 2022-07-03

Ansökan: Ansök här

Vill du vara med och utveckla hållbarhets- och kvalitetsarbetet i en ledande position i ett svenskt företag? Denna tjänst innebär ett arbete där kvalitetssäkring, miljö, klimat, socialt ansvar och hälsa står i fokus. Brinner du för att utveckling och har erfarenhet av personalansvar ska du söka denna spännande tjänst hos Martin & Servera Restauranghandel!

Vad kommer du att göra?

Som hållbarhets- och kvalitetschef ansvarar du för ett eget team på fem medarbetare. Du arbetsleder, coachar och ansvarar för medarbetarnas utveckling. Du kommer att arbeta operativt och strategiskt med hållbarhets- och kvalitetsfrågor kopplat till vårt sortiment/produkter.

Vi söker dig som drivs av kvalitets- och hållbarhetssäkring av livsmedel, restaurangutrustning och nonfood, och då framför allt Martin & Serveras egna märkesvaror (emv). Det innebär att du driver utveckling i samband med upphandling, säkerställer lagkrav, standardkrav, kundkrav (bl.a. Upphandlingsmyndighetens kriterier) samt att Martin & Serveras interna policyer och ställningstaganden följs. Martin & Servera har högt satta hållbarhetsmål gällande emv och en viktig del i det dagliga arbetet är att ta små steg i rätt riktning så att vi når målen.

Kvalitets-, matsäkerhets- och hållbarhetsperspektivet genomsyrar processerna. Att ansvara för riskanalyser och inköps- och produktspecifikationer är en viktig del i ditt uppdrag, likaså att säkerställa de tester av emv som genomförs. En annan viktig uppgift är att du säkrar att tänkbara leverantörer lever upp till ställda krav gällande produktkvalitet, matsäkerhet och hållbarhet. I dina arbetsuppgifter ingår också utveckling av vårt ledningssystem, dvs. de processer och rutiner som arbetet omfattas av. Du deltar också i relevanta externa nätverk.

Att kontinuerligt arbeta tvärfunktionellt med förbättringsledning inom hållbarhets- och kvalitetsområdet ingår i rollen, även kommunikations- och utbildningsinsatser. En viktig del blir att stödja organisationen i arbetet att uppnå de långsiktiga målen i vårt hållbarhetsprogram. Arbetet innebär också att ständigt hålla dig ajour med vad som händer i omvärlden och förmedla det vidare till ledning och medarbetare. Du kommer även att samverka med andra bolag inom koncernen.

Du fattar självständiga beslut i operativa frågor, rapporterar till Sortiment- och inköpsdirektören, och arbetar i tätt samarbete med Martin & Servera Gruppens hållbarhets- och kvalitetschef. Du har egna ansvarsområden, deltar aktivt i arbetet med affärsplan och budget, och du samarbetar med övriga ledare inom bolaget för att utveckla vårt hållbarhets- och kvalitetsarbete.

Vad söker vi hos dig?

Som ledare hos oss är du en viktig förebild, både internt och inför externa kontakter. Det är självklart att du lever som du lär och att du uppmuntrar andra att följa ditt exempel. I den här rollen behöver du även vara bra på att leda både människor och processer framåt. Vår verksamhet är komplex, omfattande och ständigt i rörelse. Vi vill att du med tryggt och inkluderande ledarskap leder ditt team med engagemang och affärsmannaskap för att nå goda resultat och uppsatta mål. För oss är digitalisering en hög prioritet och det medför delvis förändrade arbetssätt. Du säkerställer att teamet har rätt kompetens och rätt verktyg för att känna engagemang och lust i rollen. Aktivt samarbete med övriga delar i organisationen, är en del av teamets framgång, så det ingår i ditt uppdrag att skapa förutsättningar för bra samarbeten. Du har/är:

  • erfarenhet av arbetsledande befattning med personalansvar
  • livsmedelsingenjör, livsmedelsagronom eller har en annan relevant högskole- eller universitetsutbildning
  • minst 5 års erfarenhet av arbete med kvalitetssäkring av livsmedel inom handel eller livsmedelsindustri
  • kunskap om relevanta lagar, förordningar, standarder och andra krav som kan beröra verksamheten.
  • mycket goda kunskaper i svenska och engelska, såväl muntligt som skriftligt.
  • en mycket van användare av Officepaketet

För att lyckas i rollen tror vi att:

Du är en person med hög servicekänsla, som både gillar att samarbeta med andra och att jobba självständigt. Du är nyfiken och intresserad, växlar mellan nördkunskap och helikopterperspektiv. Det är viktigt att du tycker att affärer är spännande och drivs av att bidra till ett bra resultat. När du får ett uppdrag ser du till att skaffa den information du behöver för att klara av att leverera en bra lösning på utsatt tid. Du arbetar analytiskt, metodiskt och uthålligt. Att planera, organisera och administrera är en del av jobbet, vilket är naturligt för dig. Du bryr dig om och tar ansvar, både för stort och smått. Du är bra på att lyssna och prata, och som person tycker du om att skapa och upprätthålla goda kontakter med kollegor och externa parter.

Din arbetsplats

Vid Årstafältet finns vårt huvudkontor och vårt säljkontor för Stockholmsregionen. Totalt arbetar närmare 300 personer i Årsta. Vi erbjuder bra förmåner för våra anställda – bland annat ett generöst friskvårdserbjudande, lunchsubvention och pensionsplanering via Lifeplan. Här finns gym och Sveriges kanske bästa personalrestaurang.

För oss är det viktigt med en trygg arbetsmiljö. För att säkerställa att vår alkohol- och drogpolicy efterlevs utför vi slumpmässiga drog- och alkoholtester på alla arbetsplatser.

Urvalsprocessen

Martin & Servera är en arbetsgivare som aktivt jobbar för mångfald och ser olikheter mellan människor som en styrka. Vi vill spegla det samhälle vi verkar i och söker människor i alla åldrar och från alla delar av världen. Vi använder oss av personlighetstest i alla våra rekryteringar. Det gör vi för att kunna jämföra kandidater som uppfyller grundkraven på ett så objektivt och rättvist sätt som möjligt, utan fördomar eller förutfattade meningar baserade på till exempel kön, ålder eller härkomst. Du kan läsa mer om testen och vår urvalsprocess här.

Varmt välkommen med din ansökan!

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.